Vi søker redaksjonsmedlemmer

Filosofisk supplement er Norges eneste studentdrevene filosofitidsskrift, og har mål om å være en portal for filosofisk idéutveksling. I tillegg til å publisere bladet driver vi en filosofiblogg og er ansvarlige for en rekke filosofirelaterte arrangementer.

Ønsker du å:

  • kommentere og forbedre filosofiske tekster?
  • utvikle dine faglige, språklige og administrative ferdigheter?
  • publisere egne tekster?
  • bli en del av en hyggelig og filosofiinteressert redaksjon?

Continue reading

Filed under: Uncategorized

Søren Kierkegaard – et Enten Eller: En historisk-biografisk lesning

Bilde: Guercino, Return of the Prodigal Son, 1619

av Ove Sæle

 

Statueres Øieblikket, da er Paradoxet der; thi i sin meest abbrevierende Form kan man kalde Paradoxet Øieblikket; ved Øieblikket bliver den Lærende Usandheden; Mennekset, der kjendte seg selv, bliver raadvild over sig selv, og faar istedenfor Selvkundskap Syndsbevidsthed o.s.v: thi saasnart vi blot sætte Øieblikket, saa gaar Alt af sig selv.[1]

 

Innledning

Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) er en skikkelse man aldri blir ferdig med. Han realiserer dandy-myten: outsideren, åndsaristokraten, bohemen, kunstneren, livsnyteren og estetikeren. Vi møter en person som lever et kort, intenst og kontrastfullt liv, et liv som tydelig gjenspeiler seg i hans diktning og tenkning. Han er en sann bio-graf, en som utleverte sitt komplekse sjelsliv gjennom mange pseudonymer og gåtefulle historier. Allerede hans barndom danner grunnlaget for det som etterhvert skal bli hans livsoppgave: å få den enkelte leser til å bli bevisst sitt egentlige jeg, et spaltet jeg som er i besittelse av både timeligheten og evigheten. Menneskets opplevelse av angst og tilkortkommenhet i livet beviser ikke at den kjærlige guden ikke finnes – tvert imot, hevder Kirkegaard. Den kristne Gud som historisk og materielt har utlevert seg som den lidende og oppstandne Kristus vitner nettopp om en Gud som tar mennesket og dets skrøpelige liv på alvor.

Continue reading

Filed under: Blogg, Tekster, Uncategorized

Sannhet og eksistens – en filosofisk smule fra Søren Kierkegaard

Bilde: Nikolai Ge, What is Truth. Christ and Pilate, 1890

av Andreas Holmedahl Hvidsten

Jeg er veien, sannheten og livet (Johannes 14:6)

 

Et fundamentalt premiss i eksistensfilosofien til Søren Kierkegaard er at sannhet ikke bare knytter seg til påstander (for eksempel «Sokrates er dødelig») men også til livsførsel, tankemåter – —og væren generelt. Det finnes en type sannhet, skal vi tro Kierkegaard, som bare kan uttrykkes fullt ut i konkret eksistens, nemlig etiske og religiøse sannheter. Det kristne imperativet om nestekjærlighet, «du skal elske din neste som deg selv», kan tjene som eksempel. Dersom du teoretisk anerkjenner nestekjærlighetsbudets moralske sannhet, men ikke følger det opp i praksis, så har du ikke anerkjent det i det hele tatt for du har ikke forstått det: nestekjærlighetsbudet spurte nemlig ikke etter din intellektuelle tilslutning, men ba deg gjøre noe.

Til tross for at enkelte sannheter transcenderer den rent intellektuelle innstillingen, finnes det, ifølge Kierkegaard, en intellektuell vei til slik «eksistensiell sannhet». Ja, hele hans forfatterskap kan forstås som et forsøk på å vise denne veien gjennom å gå den. Men ikke alle intellektuelle veier fører til sannhet – noen tankesett kan være direkte trusler mot eksistensiell sannhet dersom en ikke trår varsomt. Kierkegaard gjør i den forbindelse et avgjørende skille mellom «objektiv» og «subjektiv» refleksjon, som jeg nå skal forsøke klargjøre.

Continue reading

Filed under: Blogg, Tekster, Uncategorized

Reading the ancients: an interview with Thomas Kjeller Johansen

By Åsne Dorthea Grøgaard & Adrian Kristing Ommundsen

Originally published in Filosofisk supplement issue nr. 4 2016

Thomas Kjeller Johansen studied philosophy and the Classics at Cambridge University, where he did his doctoral work on Aristotle and the sense-organs under the supervision of Myles Burnyeat. He has taught at the Universities of Bristol and Edinburgh, and for the last ten years he was University Lecturer and Professor in Ancient Philosophy at Oxford University. Earlier this year, he took up position here at IFIKK, and he’ll be teaching, among other things, ancient philosophy, which was the very general subject of our conversation.

Continue reading

Filed under: Intervjuer

Sannhet

Alle bryr seg om sannhet, ikke sant? Enhver debatt, uansett om den er praktisk eller teoretisk, tar utgangspunkt i at to eller flere parter peker på forskjellige ting og kaller det sant. En dom i retten kan ikke felles uten at noe samtidig holdes for sant. Vitenskapen har objektivt sanne teorier som mål, mens god diktning kan sies å uttrykke det som er sant om oss selv. Mediene skal helst formidle det som er sant, i likhet med det meste av kommunikasjon – selv ironi forutsetter en implisitt sannhet for å være vellykket. Men bare filosofien har sannheten selv som studieobjekt.

Continue reading

Filed under: Utgivelser

Philosophy as a scientific discipline: an interview with Timothy Williamson

By Hans Robin Solberg & Max Johannes Kippersund

Few subjects in modern academia are as self-reflective as philosophy. Much effort has been spent on understanding what the aim of philosophical inquiry is, and which practices and methods will get us there. An instructive way of getting a handle on these issues is to compare philosophy with other forms of inquiry. Look at all the branches of science and see what similarities and dissimilarities in subject matter, aims, and methods between them and philosophy you can find, and maybe that way you’ll learn something about the nature of philosophy. A first question to ask: Is philosophy a science?

Timothy Williamson is the Wykeham Professor of Logic at the University of Oxford. He has published influential work in several fields, amongst other philosophical logic, philosophy of language, epistemology and metaphysics. Williamson has also greatly contributed to philosophy’s view of itself, by his writings on the methodology and nature of philosophy. Therefore, when we had the chance to interview Williamson, we decided to ask him about his thoughts on the scientific status of philosophical inquiry, and its relationship to the other sciences. We are happy to present his thoughts on these matters to the reader:

Continue reading

Filed under: Intervjuer

Filosofisk fredagsseminar: Firedimensjonalisme

Velkommen til det tradisjonelle Filosofiske fredagsseminar i regi av Filosofisk supplement! Semesterets første fredagsseminar finner sted fredag 9. september ved Solveig Nygaard Selseth som skal snakke om et tema fra hennes mastergradsoppgave om «firedimensjonalisme». Stikkord: Temporal counterpart theory og stage theory. Foredraget blir holdt på engelsk.

Mer informasjon på: https://www.facebook.com/events/1691368774521800/

Det blir servert kaffe og bakevarer.

Vel møtt!

Filed under: Filosofisk fredagsseminar

Vitenskap

Vitenskap

Filosofien har blitt kalt alle vitenskapers mor. I denne utgaven vil vi gi mor sjansen til å undersøke hvordan det går med avkommet hennes.

Det er vanskelig å si noe ukontroversielt om vitenskapen sett under ett. Vi kunne for eksempel prøve å si: «vitenskap er en organisert og systematisk søken etter kunnskap om virkeligheten vi er en del av». Men her ville både filosofer og kanskje vitenskapsfolk selv innvende. For eksempel har noen hevdet at vitenskap ikke er særlig organisert eller systematisk i sin søken etter kunnskap, men heller et anarkistisk foretagende. Andre mener derimot at vitenskapen ikke søker nøyaktig og virkelighetsnær kunnskap, men heller leter etter anvendbare og nyttige påstander uavhengig om de beskriver virkeligheten slik den er. Vitenskapsfilosofien omhandler slike problemstillinger, den undersøker i det store og det små hva vitenskap er og kanskje hva det bør være.

Continue reading

Filed under: UtgivelserTagged with: