Sannhet

Alle bryr seg om sannhet, ikke sant? Enhver debatt, uansett om den er praktisk eller teoretisk, tar utgangspunkt i at to eller flere parter peker på forskjellige ting og kaller det sant. En dom i retten kan ikke felles uten at noe samtidig holdes for sant. Vitenskapen har objektivt sanne teorier som mål, mens god diktning kan sies å uttrykke det som er sant om oss selv. Mediene skal helst formidle det som er sant, i likhet med det meste av kommunikasjon – selv ironi forutsetter en implisitt sannhet for å være vellykket. Men bare filosofien har sannheten selv som studieobjekt.

Continue reading

Filed under: Utgivelser

Philosophy as a scientific discipline: an interview with Timothy Williamson

By Hans Robin Solberg & Max Johannes Kippersund

Few subjects in modern academia are as self-reflective as philosophy. Much effort has been spent on understanding what the aim of philosophical inquiry is, and which practices and methods will get us there. An instructive way of getting a handle on these issues is to compare philosophy with other forms of inquiry. Look at all the branches of science and see what similarities and dissimilarities in subject matter, aims, and methods between them and philosophy you can find, and maybe that way you’ll learn something about the nature of philosophy. A first question to ask: Is philosophy a science?

Timothy Williamson is the Wykeham Professor of Logic at the University of Oxford. He has published influential work in several fields, amongst other philosophical logic, philosophy of language, epistemology and metaphysics. Williamson has also greatly contributed to philosophy’s view of itself, by his writings on the methodology and nature of philosophy. Therefore, when we had the chance to interview Williamson, we decided to ask him about his thoughts on the scientific status of philosophical inquiry, and its relationship to the other sciences. We are happy to present his thoughts on these matters to the reader:

Continue reading

Filed under: Intervjuer

Filosofisk fredagsseminar: Firedimensjonalisme

Velkommen til det tradisjonelle Filosofiske fredagsseminar i regi av Filosofisk supplement! Semesterets første fredagsseminar finner sted fredag 9. september ved Solveig Nygaard Selseth som skal snakke om et tema fra hennes mastergradsoppgave om «firedimensjonalisme». Stikkord: Temporal counterpart theory og stage theory. Foredraget blir holdt på engelsk.

Mer informasjon på: https://www.facebook.com/events/1691368774521800/

Det blir servert kaffe og bakevarer.

Vel møtt!

Filed under: Filosofisk fredagsseminar

Vitenskap

Vitenskap

Filosofien har blitt kalt alle vitenskapers mor. I denne utgaven vil vi gi mor sjansen til å undersøke hvordan det går med avkommet hennes.

Det er vanskelig å si noe ukontroversielt om vitenskapen sett under ett. Vi kunne for eksempel prøve å si: «vitenskap er en organisert og systematisk søken etter kunnskap om virkeligheten vi er en del av». Men her ville både filosofer og kanskje vitenskapsfolk selv innvende. For eksempel har noen hevdet at vitenskap ikke er særlig organisert eller systematisk i sin søken etter kunnskap, men heller et anarkistisk foretagende. Andre mener derimot at vitenskapen ikke søker nøyaktig og virkelighetsnær kunnskap, men heller leter etter anvendbare og nyttige påstander uavhengig om de beskriver virkeligheten slik den er. Vitenskapsfilosofien omhandler slike problemstillinger, den undersøker i det store og det små hva vitenskap er og kanskje hva det bør være.

Continue reading

Filed under: UtgivelserTagged with:

Vi søker tekster til «Sannhet»

Skriv for oss!

Sannhet er et av de store områdene innenfor filosofien. Og i neste utgave av Filosofisk supplement vil vi gjerne presentere ditt bidrag til diskusjonen av dette temaet.

Betyr «‘φ’ er sann» det samme som «φ»? Sier dette oss noe om hva sannhet er? Er sannhet en relasjon eller egenskap? Og i så fall en relasjon mellom hva, en egenskap av hva? Hva, hvis noe, er sannhet relativt til?

For Thomas Aquinas er sannhet identisk med eksistens, siden begge er Gud. For Leibniz er en setning sann hvis og bare hvis subjektet inneholder predikatet. For Heidegger er sannhet, aletheia, tosidig, og kan ikke finnes uten usannhet.

Vi er interessert i fagfilosofiske tekster som tar for problemstillinger knyttet til begrepet sannhet. Har du en ferdig tekst, en interessant idé til en tekst, en skisse som kan utarbeides, et tidligere arbeid som kan omarbeides, et forslag til et intervju eller en anmeldelse du vil gjøre? Send oss en e-post og fortell oss om dine tanker:

redaksjon@filosofisksupplement.no

Frist for innsending av utkast eller ideer er 25. september.

(Illustrasjon: Åshild Aurliens)

Filed under: UtlysningerTagged with:

A matter of perspective: an interview with Dagfinn Føllesdal

By Carl Wegner Korsnes
Originally published in Filosofisk supplement issue nr. 2 2016

On philosophy

You started your studies at the University of Oslo in the department of physics and astronomy. What insight do you draw from these studies in your philosophical work?

When I took artium, I wanted to study physics. I was very interested in quantum mechanics because there you had a theory that had worked perfectly for decades; being tested again and again, it had always survived. The theory was expressed in a mathematical formalism, but it was hard to see what kind of reality was described by the mathematical formulae. So one can say that what attracted me was a kind of philosophy, yet it was physics. I started studying mathematics in Oslo, and continued the mathematic studies in Göttingen on a German fellowship that made it tempting for me to go there. I focused on those branches of mathematics that are important for quantum mechanics.

Continue reading

Filed under: Intervjuer

Identitet

Leder

Anta følgende om identitet: 1) Alle ting er identiske med seg selv, og 2) hvis x og y er identiske, så deler x og y alle egenskaper. Tenk nå på bladet du holder. Det er identisk med seg selv, og det har et sett med egenskaper som «laget av papir», «inneholder symboler», «morsomt å lese», osv. Foreløpig ganske så uskyldig. Men, som filosofien har vist oss, lurer problemene rett rundt hjørnet. For la oss si at du i morgen søler på bladets forside (Gud forby!), og det får en flekk. Da vil bladet ha en ny egenskap «har en flekk på forsiden». Siden bladet i morgen ikke deler alle egenskaper med bladet i dag, så, ifølge påstand 2), er ikke morgendagens blad identisk med det du holder i dag. Så bladet du leser i morgen er ikke det samme som det du leser i dag. Dette kalles problemet med identitet over tid. Du tenker kanskje at det ikke spiller noen særlig rolle om det er samme blad eller ikke, men problemet virker nok mer presserende hvis vi tenker på alle de utskiftinger av egenskaper vi selv gjennomgår over tid. Ved samme logikk vil vi ende opp med konklusjonen at vi ikke er de samme personene i dag som vi var i går! Dette er bare et av mange filosofiske problemer knyttet til identitet og vi har gleden av å fortsette diskusjonen i dette nummeret.

Continue reading

Filed under: Utgivelser

Internettets fallgruver

Internettets fallgruver

Av Dag August Schmedling Dramer

Hei bloggen!

Internett er raskt blitt en så allestedsnærværende og gjennomsyrende del av våre liv at vi finner det vanskelig å leve uten. Og ikke bare det; vi finner det i større og større grad vanskelig å forestille oss en tilværelse uten. Hva er det internettet gjør med oss og hva er dets potensiale? Er det en kilde til økt kunnskap, et demokratiseringsverktøy der verdensborgere kan møtes for å videreutvikle rasjonelle og kosmopolitiske tendenser, slik tenkere som Jürgen Habermas hevder? En kilde til transcendens? Eller er det snarere en undergraver av kritisk tenkning og en «gjørmekanal» av arbitrære meninger og drittkasting? I dette innlegget skal jeg diskutere internettet i lys av Hubert Dreyfus’ bok On the Internet fra 2009, der han i lys av tenkere som Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger og Merleau-Ponty kritiserer visse ideer om internettet.Continue reading

Filed under: BloggTagged with: , ,