Filosofisk supplement (stiftet i 2005) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo (UiO). Tidsskriftet har som mål å være en kanal for formidling av filosofi og bidra til filosofisk diskusjon både ved og utenfor universitetet. Vi utgir fire utgaver i året og har et opplag på 250. I tillegg arrangerer vi Filosofisk fredagsseminar og Filosofisk debatt, og slippfest for hver utgivelse. Vi søker alltids nye medlemmer! Kontakt: Tekstlige bidrag skal sendes til bidrag[at]filosofisksupplement[dot]no mens andre henvendelser skal sendes til redaksjon[at]filosofisksupplement[dot]no. Informasjon om løssalg og abonnement foreligger her -- bestill abonnement her, eller foreta enkeltkjøp her! Kjøp i løssalg koster 65 kr, men flere tilbud er også tilgjengelige.

Aktuell utlysning                          Siste utgaver                                                                                                                                               Neste arrangement

Utlysning til "Religion"(#3/2022)
"Frihet" (#4/2020)
"Følelser" (#3-4/2021)
"Hegel og hans arv" (#1-2/2021)
[Ikke annonsert]

Utlysning – Religion (#3/2022)

I Auch eine Geschichte der Philosophie (2019) forteller Jürgen Habermas filosofiens historie som en kamp mellom tro og viten. Filosofien har siden sin begynnelse i antikken blitt ansett som mytologiens og tradisjonens vitenskapelige motstykke. I løpet av middelalderen og opprettelsen...

Ute nå: Frihet

Endelig har neste nummer kommet ut. Det tar for seg begrepet frihet og er 130 sider langt. Bladet sendes i skrivende stund til utsalgssteder og abonnenter. For de som ønsker å bestille et nummer kan dere gjøre det ved å...

Utlysning – Film (#2/2022)

«Verken en kunstform eller en teknologi» sier Jean-Luc Godard i Histoire(s) du cinema. Hva er filmen? Tilbyr den flukt fra eller en erkjennelsesmessig tilgang til verden, på ulikt vis enn andre kunstarter? Filmen har siden sin opprinnelse forsøkt å definere...

Ute nå: Følelser

Atter et dobbeltnummer, som denne gangen omhandler følelser, er sendt til trykken og skal sendes til abonnenter og andre i løpet av kort tid. Bladet teller 152 sider.  Jonas Bakkeli Eides bokessay om boken The Knowledge We Have Lost in...

Utlysning – Frihet (#5/2021)

Få emner har opptatt filosofer i like stor grad som frihet, og få andre emner har den egenskapen at måten det blir behandlet på, hviler på såpass mange etiske, rettslige og politiske antakelser.  Sammen med fornuft- og språkevnen er det...

Ute nå: Hegel og hans arv

(Illustrasjon av Ruben Aas Arvesen) Dobbeltnummeret "Hegel og hans arv" (#1–2/2021) er nå sendt til trykk, og sendes ut til abonnenter og bidragsytere innen kort tid.