Denne nettsiden er under utvikling. For spørsmål kontakt: redaksjon@filosofisksupplement.no

Ute nå: Hegel og hans arv

Cover Image for Ute nå: Hegel og hans arv

(Illustrasjon av Ruben Aas Arvesen)

Dobbeltnummeret "Hegel og hans arv" (#1–2/2021) er nå sendt til trykk, og sendes ut til abonnenter og bidragsytere innen kort tid. 

Utgaven, som teller 186 sider totalt og består av over 100 000 ord, er den lengste Filosofisk supplement noensinne har publisert. Artiklene er skrevet på både norsk, engelsk og dansk, og forfatterne er alt fra etablerte akademikere til unge studenter. Nummeret gir en innføring i sentrale aspekter ved Hegels tenkning, i tillegg til at den hegelianske arv – i de ulike vitenskaper, hos tenkere som har latt seg inspirere så vel som tenkere som er flammende uenige – drøftes utførlig.

Siden vi hadde flere internasjonale bidragsytere til herværende nummer, valgte vi å skrive to ledere: en på norsk og en på engelsk. Den norske lederen kan leses her, mens den engelske kan leses her
Intervjuet med professor Arne Johan Vetlesen om Hegels aktualitet, utført av redaktørene Sindre Brennhagen og Sjur Sandvik Strøm, er tilgjengelig her.

"Hegel og hans arv" kan bestilles her. Abonnement på Filosofisk supplement bestilles her.