Denne nettsiden er under utvikling. For spørsmål kontakt: redaksjon@filosofisksupplement.no

Vi søker tekster til "Biologiens filosofi" (#1/2020)!

Cover Image for Vi søker tekster til "Biologiens filosofi" (#1/2020)!

-------Foto: Joakim Skaug/Anders Hagen-------

Selv om innsendelsesfristen for "Kant" (#5/2019) har utløpt, tar vi fortsatt imot utkast til det nummeret. Se utlysningen her.

I løpet av de siste århundrer har naturvitenskapene forandret vår virkelighetsoppfatning. Det hersker ingen tvil om at blant disse bidragene til menneskehetens kollektive viten, står livsvitenskapene sentralt. Spesielt siden Darwins tid har nyvinninger innen biologi nødvendiggjort at filosofien stiller seg grunnleggende fagkritiske spørsmål om forholdet mellom den selv og mer empirisk orienterte grener av vitenskapen. Av spørsmålene som trenger seg på finner vi blant annet: Gjør biologiens innsikter visse metafysiske spørsmål overflødige?; Finnes det problemstillinger som er forbeholdt filosofien, og hvis så, hva består disse i?; Er filosofien lydhør nok overfor naturvitenskapens nyvinninger, og er naturvitenskapene mottakelige nok for kritikk fra filosofien?

Biologiens mange undergrener gjør den relevant innen teoretisk så vel som praktisk filosofi. Innen sosialfilosofi, politisk filosofi og feministisk filosofi ser man at tradisjonelle forestillinger om rase, kjønn og etnisitet utfordres. Det vies også stadig større oppmerksomhet til måten enkelte biologiske forskjeller har blitt brukt (og fremdeles brukes) til å rettferdiggjøre makthierarkier. Innen anvendt etikk, især bioetikk og medisinsk etikk, er kjennskap til biologiens verden en uunnværlig forutsetning for den som vil bryne seg på innfløkte problemstillinger som f.eks. arv og miljø, dødshjelp, abort, eggdonasjon og surrogati.

Til neste nummer av Filosofisk supplement søker vi tekster som omhandler noen av disse spørsmålene eller andre filosofiske problemstillinger knyttet til biologiens filosofi. Alle innsendte artikkelbidrag leses anonymt i tråd med «blind review». Tekstene vil gå igjennom flere leserunder, og det er følgelig flere frister som gjelder. I tillegg tenger vi en ingress og litt forfatterinformasjon.

  • Frist for innsending av førsteutkast er mandag 13. januar 2020.
  • Teksten må være klar til å trykkes senest lørdag 15. februar 2020.
  • Vennligst inkluder en ingress på ca. 100 ord i teksten.
  • Vi ber også om at du sender oss ditt fulle navn og adresse (slik at du bl.a. får tilsendt ditt eksemplar av utgaven du bidrar til)
  • Vi ønsker også litt informasjon om deg som vi kan tykke under seksjonen “bidragsytere” i tidsskriftet. Eks: "Håkon Håkonsen (f. 1995) er masterstudent i filosofi ved UiB."

Vi søker også illustrasjoner til nummeret, enten temaspesifikke eller andre som passer vår profil. Se vår nettside for nærmere informasjon: https://filosofisksupplement.no/illustrasjoner/

Vil du bidra med en tekst eller illustrasjon til neste utgivelse av Filosofisk supplement? Send oss gjerne en e-post! * Tekst: bidrag@filosofisksupplement.no. Illustrasjon: illustrasjon@filosofisksupplement.no