Denne nettsiden er under utvikling. For spørsmål kontakt: redaksjon@filosofisksupplement.no

Filosofisk debatt, 5. februar 2019

Cover Image for Filosofisk debatt, 5. februar 2019

---Bilde: Battle of Anghiari, Leonardo da Vinci---

Filosofisk supplement inviterer til ny Filosofisk debatt, denne gangen ved professor Franco Trivigno og forsker Henrik Syse! Temaet er for denne spennende debatten er krig og dyd. Det finnes en lang tradisjon med teorier om "rettferdig krig", som skal spesifisere kriteriene for når det er etisk forsvarlig å gå til krig. Disse teoriene har vært knyttet til tenkere innen den dydsetiske tradisjon, men det er også noen som argumenterer for at krigføring er uforenlig med dydig oppførsel fordi det krever at soldatene har en lastefull vilje til å utføre dødelig vold mot andre mennesker. Trivigno og Syse kommer til å diskutere hvorvidt rettferdig krig er mulig eller om en form for pasifisme er mer forenlig med et dydsetisk utgangspunkt.

Tid: 5. februar 2019, kl. 18.15-20 Sted: Sophus Lies auditorium (OPPDATERING 28.1.: Flyttet til Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus) Tema: Krig og dyd Debattanter: Franco Trivigno, professor i filosofi ved IFIKK (UiO), og Henrik Syse, forsker ved Insitutt for fredsforskning (PRIO)

Alle interesserte er velkomne

Lyopptak av debatten er tilgjengelig her: https://soundcloud.com/user-918644934/filosofisk-debatt-krig-og-dyd