Denne nettsiden er under utvikling. For spørsmål kontakt: redaksjon@filosofisksupplement.no

Notis om kjøp, salg, og medlemskap

Cover Image for Notis om kjøp, salg, og medlemskap

------------Illustrasjon: Siv Jakobsen Gran----------

De siste 14 årene har de mange utgavene av redaksjonen i Filosofisk supplement hatt gleden av at våre utgivelser har blitt distribuert rundt i landet, opprinnelig som et (bokstavelig) supplement til det litteraturvitenskapelige tidsskriftet Bøygen, deretter av Interpress, og senere Tidsam, som absorberte Interpress rundt sommeren 2015. Etter utgivelsen av «Arendt» (#3-4/2019), derimot, utløper vår kontrakt med Tidsam, og Filosofisk supplement blir derfor ikke lengre å finne på hyllene i Narvesenbutikker. Vi blir imidlertid å finne i andre utvalgte forretninger (se denne lenken). Fremtidige utgivelser som «Kant» (#5/2019) kan for øvrig enten bestilles gjennom et skjema på vår nettside filosofisksupplement.no, eller på e-post via adressen redaksjon@filosofisksupplement.no. Heldigvis er frakt gratis, og prisen på løssalg kommer ikke til å stige, men forbli på 65 kr per utgave.

Enten du bestiller på nettsiden eller på e-post, er også flere tilbud tilgjengelige for deg som ønsker å støtte oss:

 • 3 utgaver for 150 kr    
 • 10 utgaver for 450 kr    
 • 20 utgaver for 800 kr    
 • Alle 54 utgaver («Makt» til «Marx») for 1500 kr*

Det kan være overveldende å velger utgaver, så vi introduserer herved pakkeløsninger bestående av fem utgaver hver, for 200 kr per stykke:

 • Bestselgere: “Vold”, “Norsk filosofi”, “Jubileumsnummer [25. utgave]”, “Klassisk filosofi”, “Bevissthet”
 • Filosofer: “Zizek”, “Aristoteles”, “Marx”, “Arendt”, “Kant”
 • Kontinental: “Kunsten & revolusjonen”, “Forskjell”, “Sansning”, “Fenomenologi”, “Kritisk teori”
 • Analytisk: “Realisme”, “Identitet”, “Vitenskap”, “Sannhet”, “Matematikkens filosofi”
 • Etikk: “Etikk”, “Adferd”, “Konflikt”, “Det gode”, “Ansvar”
 • Metafysikk: “Metafysikk”, “Tid”, “Teknologi”, “Mening”, “Erfaring”
 • Praktisk: “Estetikk”, “Feminisme”, “Dyr”, “Natur”, “Pluralisme”
 • Religion og ontologi: “Gud”, “Væren”, “Apologetikk”, “Metafilosofi”, “Ontologi”

Det går også an å abonnere på tidsskriftet for bare 180 kr i året, med fire utgaver utgitt årlig. Tegn abonnement i løpet av året og få en femte, valgfri utgave helt gratis!

Omstillingen til et tidsskrift basert hovedsaklig på nettsalg – og det at flere redaksjonsmedlemmer er på vei mot nye faser i livet -- medfører at vi er på utkikk etter nye redaksjonsmedlemmer. Minstekravet til et medlem, dersom hen er bosatt utenfor Oslo, er at hen kan ta på seg leseoppdrag. Medlemmer i Oslo må delta på redaksjonsmøte, mens medlemmer utenfor byen kan bidra med innspill via e-post. Ellers finnes det et mangfold av verv og oppgaver en kan, men ikke må, ta på seg i redaksjonsarbeidet. Disse inkluderer å arbeide med layout eller å arrangere seminarer og debatter. Artikler sendt inn av medlemmer vurderes på samme grunnlag som artikler sendt inn av ikke-medlemmer, gjennom vår dobbelt blinde vurderingsprosess.

Send oss gjerne en kortfattet søknad på redaksjon@filosofisksupplement.no med følgende informasjon:

 • Navn, alder og navn på utdanningssted
 • Hva du studerer og hvor langt du er i løpet
 • Hva dine filosofiske interesser er
 • Om du har erfaring med redaksjonelt arbeid fra tidligere
 • Hvorfor du ønsker å bli medlem i Filosofisk supplement

Som medlem får du ikke bare erfaring innen tidsskriftsbransjen, men også muligheten til å bli en bedre skribent ved å vurdere andres arbeid og bidra med ditt eget. Vi ser frem til å motta søknader, og tar også gjerne imot tilbakemeldinger fra våre lesere vedrørende hvilke som helst aspekter av tidsskriftet!

Med vennlig hilsen,

Redaksjonen i Filosofisk supplement

*Tilbudet oppdateres etter hver nye utgivelse!