Denne nettsiden er under utvikling. For spørsmål kontakt: redaksjon@filosofisksupplement.no

Ute nå: Hvorfor er det så få kvinnelige filosofer?

Cover Image for Ute nå: Hvorfor er det så få kvinnelige filosofer?

Neste nummer av Filosofisk supplement er i skrivende stund på vei til trykken og vil bli sendt ut til abonnenter i løpet av kort tid.

Innhold

Leder

HVORFOR BØR KVINNELIGE TENKERE INKLUDERES
I DEN FILOSOFISKE KANON?

Fredrik Nilsen

THE GENDER IMBALANCE IN ETHICS: POSSIBLE CAUSES AND THE PLAUSIBILITY OF INJUSTICE
Bendik Berntsen-Øybø

AVERSION TO REASON: WHERE ARE THE WOMEN OF PHILOSOPHY?
Oda K.S. Davanger

INTERVJU MED INGVILD TORSEN: OM KVINNER OG KANON
Thea Thori Kogstad & Maia Nordsteien Nielsen

BOKOMTALE AV SLAVOJ ŽIŽEKS HEGEL IN A WIRED BRAIN
DIGITAL UTOPI, MENNESKELIG DYSTOPI
Ali Jones Alkazemi

FRA FORSKNINGSFRONTEN
TEXTS LESS TRAVELLED: THE CASE OF WOMEN PHILOSOPHERS
Tove Pettersen

OVERSETTELSE VED JØRGEN JOHAN THUESTAD MEYER & SJUR SANDVIK STRØM
OM INNFØLINGSPROBLEMET
Edith Stein

UTRAG FRA DEN LEKSIKRYPTISKE ENCYKLOPEDI
ELISABETH AV BÖHMEN

MESTERBREV
KARIN MÆLAND

MESTERBREV
EMIL PERRON