Denne nettsiden er under utvikling. For spørsmål kontakt: redaksjon@filosofisksupplement.no

Filosofisk fredagsseminar, 10. mai 2019

Cover Image for Filosofisk fredagsseminar, 10. mai 2019

Fredag den 10. mai skal Hilde Vinje, doktorgradskandidat i filosofi ved IFIKK (UiO), holde vårsemesterets tredje og siste Filosofisk fredagsseminar. Tittel på seminaret vil annonseres omtrent to uker i forveien. Seminaret vil bestå av et foredrag på omtrent en time, etterfulgt av en pause på et kvarter, og avsluttes med en spørsmålsrunde på 30 minutter. Seminar vil bli holdt på norsk.

Sammendrag:

 I Den nikomakiske etikk gjør Aristoteles det klart at dyd alene ikke er nok for å bli lykkelig. Vi trenger også et liv som er «fullstendig», «perfekt», eller «helt virkeliggjort» – på gammelgresk: bios teleios. Dessverre gir han aldri en definisjon av dette livet, og følgende spørsmål melder seg: Hva gjør et liv «fullstendig», «perfekt» eller «helt virkeliggjort»?

Flere filosofihistorikere mener at et «fullstendig liv» viser til hele vår levetid – fra start til slutt, uansett når døden måtte inntreffe. Gitt denne tolkningen, er Aristoteles enig i de kjente ordene til den athenske lovgiveren og vismannen Solon: «Kall ingen mann lykkelig før han er død». Tanken er at vårt liv må være godt til det siste og at et grusomt endelikt vil ruinere lykken til den mest fremgangsrike blant oss. Andre filosofihistorikere mener at livet blir fullstendig når vi oppnår et bestemt mål i vår levetid, selv om det er uenighet om hva dette målet er. Gitt denne tolkningen, trenger vi ikke se slutten av et liv før vi vet om lykken er reell. I dette foredraget forsvarer jeg sistnevnte tolkning og gir en ny lesning av hvilket mål vi må nå for å gjøre livet fullstendig: nemlig, å bruke ytre goder til å utrette det Aristoteles beskriver som en «edel og storslagen handling».

Tid: 10. mai 2019, kl. 18.15-20 Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus Tittel: Hva gjør et liv fullstendig? Foredagsholder: Hilde Vinje, doktorgradskandidat i filosofi ved IFIKK (UiO)

Alle interesserte er velkomne.