Denne nettsiden er under utvikling. For spørsmål kontakt: redaksjon@filosofisksupplement.no

Ute nå: "Stoisisme" (#3/2020)

Cover Image for Ute nå: "Stoisisme" (#3/2020)

Neste nummer av Filosofisk supplement er i skrivende stund på vei til trykken og vil bli sendt ut til abonnenter i løpet av kort tid.

Lederen kan dere lese her:

SORG, LIDENSKAPENS PRIS? OM DET STOISKE FØLELSESLIV Emil Faugli

STOIC NATURAL LAW THEORY AND POLITICAL CONSERVATISM Øyvind Johannes Vardenær Evenstad

DIKTET SOM STOISK LEIK STOISK LIVSPRAKSIS I OLAV H. HAUGE SI DIKTING Johne Eide

STOICISM: A RELIGIOUS OR A PHILOSOPHICAL DOCTRINE? Bendik Berntsen-Øybø

THE CONSOLATION OF CONSTANCY JUSTUS LIPSIUS AS A STOIC PHILOSOPHER Igor Novokreshchenov

INTERVJU MED GREGORY SADLER IN ACCORDANCE WITH NATURE Harald Langslet Kavli

BOKOMTALE AV DA MENNESKER REGJERTE KLODEN MILJØETIKK, RETTIGHETER OG DINOSAURER Sindre Brennhagen

FRA FORSKNINGSFRONTEN ENGASJEMENTER OG EMOSJONER I STOISK FILOSOFI Håvard Løkke

OVERSETTELSE VED HARALD LANGSLET KAVLI OM FRIHET Epiktet

UTDRAG FRA DEN LEKSIKRYPTISKE ENCYKLOPEDI OIKEIŌSIS

MESTERBREV Aimée M. R. Povel

MESTERBREV Øyvind Johannes Vardenær Evenstad