Denne nettsiden er under utvikling. For spørsmål kontakt: redaksjon@filosofisksupplement.no

Ute nå: "Kant" (#5/2019)

Cover Image for Ute nå: "Kant" (#5/2019)

---------------Omslag: Marte Lindholm---------------

Filosofisk supplement sitt nyeste nummer, Kant (#5/2019), er nå på plass hos abonnenter og i butikkene!

Alle kan uansett lese utdrag fra nummeret her på nettsiden. Lederteksten finnes her. Her er et utdrag:

Immanuel Kant (1724-1804) levde hele sitt liv i Königsberg-området i datidens Preussen. Han ble grundig utdannet innen naturvitenskapene og rasjonalistisk opplysningsfilosofi. Kant jobbet hardt og lenge for å få et professorat i filosofi ved universitet i Köningsberg. Deretter entret han den «kritiske fase» i sin filosofi, innledet av verket Kritikk av den rene fornuft. Her utformer Kant sin metode, transcendental idealisme, der erkjennelsens gjenstander bare kan undersøkes forsåvidt som de stemmer overens med de menneskelige fornufts- og sanseorganer. Med dette føyde Kant innsikter fra den kontinentale rasjonalistiske tradisjonen sammen med empirisme: «Tenkning uten innhold er tom, sansning uten begreper er blind».

I tillegg publiserer vi umiddelbart intervjuet med Michael Friedman, professor i filosofi ved Stanford University, her på internett, tilgjengelig for alle interesserte.

Vil du kjøpe bladet? Besøk denne siden for mer informasjon.

Omfang: 92 sider

INNHOLD

CAN KANT BE CONSIDERED THE FATHER OF MODERN GLOBAL CONSTITUTIONALISM?: GLOBAL LAW AS A TOOL TO BUILD AND GUARANTEE A PERPETUAL PEACE

Av Vittorio Jacinto

BEGINNER’S GUIDE TO KANT’S AESTHETICS

Av Erik Løvhaugen

POSITIVISMESTRIDEN: GAMMEL STRID I NY DRAKT

Av Gunnar Hopen

INTERVJU MED MICHAEL FRIEDMAN: THAT’S PRETTY GOOD

Av Ludvig Fæhn Fuglestvedt & Henrik Voldstad

BOKOMTALE AV "AKTIV DØDSHJELP: ETIKK VED LIVETS SLUTT" AV OLE MARTIN MOEN OG AKSEL BRAANEN STERRI: VALGETS KVALER OG BESLUTNINGENS VOKTERE

Av Sindre Brennhagen

REPORTASJE FRA DEN 13. INTERNASJONALE KANT-KONGRESSEN: REPLIKK FOR DEN RENE FORNUFT

Av Sindre Brennhagen, Harald Langslet Kavli & Patrick J. Winther-Larsen

FRA FORSKNINGSFRONTEN: KAN KVINNER HANDLE MORALSK?: OM KJØNNSDIMENSJONEN I KANTS ETIKK

Av Fredrik Nilsen

I PRAKSIS: THE OBJECTIVITY OF SUBJECTIVITY: A NOTE ON KANT AND MODERN ART

Av Bente Larsen

OVERSETTELSE VED SVEIN INGE MELANDER: TIL HUNDREÅRSJUBILEET FOR KRITIKK AV DEN RENE FORNUFT

Av Moritz Brasch

UTRAG FRA DEN LEKSIKRYPTISKE ENCYKLOPEDI: SUVERENITETSPRINSIPPET

MESTERBREV: EMIL FAUGLI 

MESTERBREV: MAREN KILDAHL FJELD

REISEBREV FRA HEIDELBERG: HADELBERG, HEIDELBERG

Av Håkon Blystad