Denne nettsiden er under utvikling. For spørsmål kontakt: redaksjon@filosofisksupplement.no

Filosofisk supplement (Fs) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Universitetet i Oslo (UiO) stiftet den 1. september 2005, og opprinnelig utgitt som et supplement til litteraturtidsskriftet Bøygen (også ved UiO). Tidsskriftet har som mål å være en kanal for formidling av filosofi og bidra til filosofisk diskusjon både ved og utenfor universitetet. Vi gir ut fire nummer i året og har et opplag på 250 eksamplarer (pr. 2023.) Filosofisk supplement er i tillegg medlem av Norsk tidsskriftforening, og støttes av IFIKK, SiO, Frifond, og Norsk kulturråd. I 2008 ble vi kåret til årets studentpublikasjon av SiO. Opptil fire ganger i semesteret inviterer vi til «Filosofisk fredagsseminar», der en nåværende eller nylig uteksaminert student ved UiO (gjerne en masterstudent eller doktorgradskandidat) holder foredrag, med påfølgende diskusjon -- som gjerne varer i to timer (en times foredrag, et kvarter pause, og en spørsmålsrunde på trekvarter). I tillegg arrangerer vi "Filosofisk debatt", der minst to profesjonelle filosofer, eller intellektuelle fra andre fag, holder innlegg og diskuterer et akutelt, filosofisk emne. Filosofi er svært viktig. Der andre ser kaos, og går seg bort i mylderet, kan filosofien bringe klarhet. Og omvendt, der ingen ser problemer kan filosofen dukke opp og avsløre de alvorligste skavanker. Filosofien har derfor en dobbeltsidig funksjon -- å skape både orden og uorden, ro og uro. Vi håper å kunne bidra til at begge disse tendensene blomstrer i den norske fagkritiske offentlighet.

Skriv for oss!

Vi søker kontinuerlig etter nye tekster. Har du en ferdig tekst, en skisse som kan videreutvikles, et tidligere arbeid som kan omarbeides, eller et forslag til et intervju, en oversettelse eller en anmeldelse? Send oss en e-post og fortell om dine tanker på redaksjon@filosofisksupplement.no Vi hjelper deg gjerne til å formidle dine filosofiske tanker. Derfor gir vi grundige tilbakemeldinger på både språk og innhold i innsendte bidrag. Du vil også få konkrete forslag til forbedringer, og vi lover tett oppfølging. Vi prioriterer tekster som knytter an til temaet for kommende nummer, men tar også imot bidrag som faller utenfor. Tekstene i tidsskriftet er i hovedsak skrevet av studenter, men vi vurderer også bidrag fra andre hold. Vi tar imot artikler, essays, intervjuer, oversettelser, debattinnlegg og anmeldelser av bøker, filmer, teateroppsetninger, utstillinger osv. med filosofisk interessant innhold.

Om medlemssøknader

Redaksjonen i Filosofisk supplement ser ofte etter nye redaksjonsmedlemmer som kan bidra til å forbedre tidsskriftet. Når vi aktivt ser etter nytt talent, vil dette annonseres på vår Facebook-side. Selv i tilfeller der vi ikke har annonsert at vi søker etter nye medlemmer, er det mulig å send oss en søknad på redaksjon@filosofisksupplement.no. I din søknad er du nødt til å fortelle oss om hvilke motivasjonene du har for å bli medlem, om dine erfaringer med filosofi, om dine filosofiske interesser, og om hva du kunne tenke deg å bidra med (for eksempel, å arrangere debatter eller gjøre layout-arbeid). Du trenger ikke å legge ved en CV i din søknad. Skulle vi vurdere ditt kandidatur, vil du bli innkalt til et intervju. På redaksjonsmøtet som etterfølger intervjuet, vil redaksjonen stemme om hvorvidt du skal bli medlem. Merk: Vi kan ikke garantere at dine tekster eller illustrasjoner blir publisert i tidsskriftet selv om du blir medlem av redaksjonen. Tekster skrevet av redaksjonsmedlemmer blir vurdert på samme grunnlag som tekster forfattet av ikke-redaksjonsmedlemmer.

Kontaktinformasjon

  • E-post Henvendelser som ikke omhandler bidrag skal sendes til  redaksjon@filosofisksupplement.no
  • Postadresse Filosofisk supplement IFIKK Postboks 1020, Blindern (0315 Oslo)
  • Kontor Rom 332, Georg Morgenstiernes hus (ingen faste besøkstider)