Denne nettsiden er under utvikling. For spørsmål kontakt: redaksjon@filosofisksupplement.no

Utlysning - Film (#2/2022)

Cover Image for Utlysning - Film (#2/2022)

«Verken en kunstform eller en teknologi» sier Jean-Luc Godard i Histoire(s) du cinema. Hva er filmen? Tilbyr
den flukt fra eller en erkjennelsesmessig tilgang til verden, på ulikt vis enn andre kunstarter? Filmen har siden sin
opprinnelse forsøkt å definere seg selv vis-à-vis andre kunstformer. Er den bare et Gesamtkunstwerk, eller er den
en selvstendig kunstform? Hva kjennetegner den filmatiske erfaringen, og hvilket begrepsapparat har vi for å sette
ord på denne? Og ikke minst: Er filmen – selve modernitetens kunstform – en mottese til Hegels erklæring om
kunstens død? Har kunstformen, som har vokst ut av den moderne tidsepoken, muligheten til å stille oss «utenfor» dennes ideologiske rammeverk, eller er den bare en samfunnsmaskin, en garantist for denne?

I neste nummer av Filosofisk supplement inviterer vi til å skrive om filmen som erkjennelsesform og kunstform.
Kan filmen «tenke» filosofisk? På hvilken måte? Hvem er det som tenker i filmen, og hvordan? Vi søker tekster
som både benytter og problematiserer film, et forskningsobjekt som en kan nærme seg fra et estetisk, sosiologisk,
idéhistorisk og filosofisk ståsted. Fristen for innsending av tekster er 1. april 2022.

Vil du bidra med en tekst eller illustrasjon til neste utgivelse av Filosofisk supplement? Send oss en e-post med
idéutkast, en tidligere oppgave du vil omarbeide, skisser, forslag til anmeldelse eller ferdige tekster på bidrag@
filosofisksupplement.no. Vi vurderer også tekster som går utenfor tema.

Alle innsendte bidrag leses anonymt i tråd med «blind review». Det vil si at inntil teksten eventuelt blir godkjent av redaksjonen, vil forfatters identitet holdes skjult for leserne og omvendt. Dersom teksten blir refusert,
vil forfatterens identitet forbli hemmelig. Dette er for å kvalitetssikre lesingen og senke terskelen for innsending
av bidrag.

I tillegg ønsker vi at det følgende legges ved utkast:

- Ingress på cirka 100 ord i begynnelsen av teksten.
- Forfatterinformasjon (eksempel: «Ernst Spinoza (f. 1992) er masterstudent i filosofi ved UiB.»)
- Adresse (slik at vi vet hvor ditt eksemplar skal sendes dersom teksten din blir godkjent).

Bilde fra I'm Thinking of Ending Things (2020).