For illustratører


Er du illustratør eller fotograf? Vil du designe vår neste forside, eller er bare interessert i å få noe publisert? Da kan Filosofisk supplement være den perfekte muligheten for deg!

Vi søker alltid illustrasjoner og forsideforslag til neste nummer, og illustrasjonene trenger ikke å være temarelevante. Vi er åpne for det meste, og oppfordrer illustratører til å holde seg til sin egen stil. Det gjør bladet ekstra spennende.

Vi kan også sende deg en av tekstene til neste nummer, hvis du er mer interessert i å illustrere noe til en spesifikk tekst.

Si også i fra hvis du ønsker eller har mulighet til å illustrere portretter, for eksempel av et intervjuobjekt, så kan vi sende deg et fotografi og litt informasjon om personen.

Forsideforslagene må gjerne gi rom for tolkningsmuligheter. Vi har tradisjon for både abstrakte og figurative forsider, men er igjen åpne for det meste.

Målene for forsiden er: 21 x 26 cm (forside), eller 42 x 26 cm (hele omslaget). Vi ønsker filen(e) i (jpeg/tiff) i minimum 300 dpi/ppi.

Mål for hele omslaget
Mål for forside

Vi ønsker fargebilder sendt inn i CMYK-format, og svart/hvitt-bilder i greyscale-format (ikke RGB). Hvis du ikke vet hvordan du endrer fargeformatene, kan du sende inn filene slik som de er.

Bidrag skal sendes inn til illustrasjon[at]filosofisksupplement.no, med fullt navn, utdanning/bakgrunn, fødselsår og adresse.

Alle illustratører krediteres sin/e illustrasjoner, og på en egen side i bladet.