Denne nettsiden er under utvikling. For spørsmål kontakt: redaksjon@filosofisksupplement.no

Filosofisk fredagsseminar, 29. september 2017

Cover Image for Filosofisk fredagsseminar, 29. september 2017

-------Bilde: Relativity, M.C. Escher (1953)-------

Høstsemesterets første Filosofisk fredagsseminar blir ved Master-student i filosofi (IFIKK, UiO) Hans Robin Solberg, som vil gi et foredrag basert på sin artikkel "The Continuum Hypothesis and the Set-Theoretic Multiverse" publisert i nummeret "Matematikkens filosofi" (#2/2017).

Seminaret vil bestå av et foredrag på omtrent en time, etterfulgt av en pause på et kvarter, og avsluttes med en spørsmålsrunde på 30 minutter.

Tid: 29. september 2017, kl. 18.15-20.00. Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus. Tittel: Kontinuumshypotesen og det mengdeteoretiske multiverset Foredragsholder: Hans Robin Solberg, MA-student i filosofi ved IFIKK (UiO)

Alle interesserte er velkomne.