For forfattere


Ønsker du å sende inn et bidrag til oss, men er usikker på hva vi krever? Da bør du ta en titt på våre formelle krav til innsending nedenfor:

Generelt
– Vi søker seriøse, akademiske artikler
– Send inn ditt bidrag i Word-format (ikke PDF) eksklusivt til epostadressen bidrag@filosofisksupplement.no
– Vi godtar tekster på alle nordiske språk og engelsk
– Vi godtar artikler, bokomtaler, oversettelser og intervjuer, og semesteroppgaver og kapitler fra bachelor- og masteroppgaver omskrevet som artikler
– Vi godtar tekster skrevet av forfattere som ikke studerer, eller ikke har studert, filosofi
– Tekster bør ikke være lengre enn 20 Word-sider

Kildehenvisninger
– Bruk skriftstørrelse 12, linjeavtand 1,5
– Bruk sluttnoter, ikke fotnoter
– Inkluder både kildehenvisinger og litteraturliste — vi godtar ikke tekster uten kildehenvisninger
– Vi baserer oss på Chicago B-stilen (jf. https://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/chicago-forfatter-aar/). Kildehenvisninger føres opp slik: “(Habermas 1990, 135–7)”. 

Eksempler (på norsk og engelsk) på hvordan ulike typer tekster skal oppføres i en litteraturliste:

– Monografier:
Hursthouse, Rosalind. 1999. On Virtue Ethics. Oxford: Oxford University Press.

– Artikler i tidsskrift:
Blass, Thomas. 1999. “The Milgram paradigm after 35 years: Some things we
now know about obedience to authority” in Journal of Applied Social
Psychology, 29(5): 955–978.

– Artikler i bind:
Kagan, Shelly. 1993. “Does Consequentialism Demand Too Much? Recent work on the Limits of Obligation.” In  Consequentialism, edited by Philip Pettit, 391–406. Dartmouth: Aldershot.

– Oversettelser:
Aristotle. 2014. The Nicomachean Ethics. Translated by C. D. C. Reeve. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing.

– Nettartikler:
Marx, Karl. 2002 [1888]. “Theses on Feuerbach.” Marxists.org. [nettadresse]. Lest [dato].