For forfattere

Ønsker du å sende inn et bidrag til oss, men er usikker på hva vi krever? Da bør du ta en titt på våre formelle krav til innsending nedenfor:

Generelt
– Vi søker seriøse, akademiske artikler
– Send inn ditt bidrag i Word-format eksklusivt til epostadressen bidrag@filosofisksupplement.no
– Vi godtar tekster på alle nordiske språk og engelsk
– Vi godtar artikler, bokomtaler, oversettelser og intervjuer, og semesteroppgaver og kapitler fra bachelor- og masteroppgaver omskrevet som artikler
– Vi godtar tekster skrevet av forfattere som ikke studerer, eller ikke har studert, filosofi
– Tekster bør ikke være mer 20 sider lange

Kildehenvisninger
– Bruk skriftstørrelse 12, linjeavtand 1,5
– Bruk sluttnoter, ikke fotnoter
– Inkluder både kildehenvisinger og litteraturliste — vi godtar ikke tekster uten kildehenvisninger
– Vi baserer oss på Harvard-stilen, jf. http://ub-prod01-imgs.uio.no/UB/sitat/harvard.pdf. Kildehenvisninger skrives slik: “(Habermas 1990:135–7)”, dvs. ikke mellomrom mellom årstall og kolon, ikke mellomrom mellom kolon og sidetall, ikke komma mellom forfatter og årstall

Eksempler (på norsk og engelsk) på hvordan ulike typer tekster skal oppføres i en litteraturliste:

– Monografier:
Hursthouse, R. 1999, On Virtue Ethics, Oxford University Press, Oxford.”

– Artikler i tidsskrift:
Blass, T. 1999, “The Milgram paradigm after 35 years: Some things we
now know about obedience to authority” in Journal of Applied Social
Psychology, 29:5, 955–978.

– Artikler i bind:
Kagan, S. 1993. “Does Consequentialism Demand Too Much? Recent work on the Limits of Obligation” in Pettit, P. (ed.), Consequentialism, 391–406, Aldershot, Dartmouth.

– Oversettelser:
“Aristotle. 2014, The Nicomachean Ethics, Reeve, C.D.C (trans.), Hackett Publishing, Indianapolis/Cambridge.

– Nettartikler:
Marx, K. 2002 [1888], “Theses on Feuerbach”, Marxists.org. Available from: [nettadresse]. [Accessed 9.11.2018].