Vi søker tekster til #4/2016: «Sannhet»!

—Bilde: The Death of Socrates, David (1787)—

Sannhet er et av de store områdene innenfor filosofien. Og i neste utgave av Filosofisk supplement vil vi gjerne presentere ditt bidrag til diskusjonen av dette temaet.

Betyr «‘φ’ er sann» det samme som «φ»? Sier dette oss noe om hva sannhet er? Er sannhet en relasjon eller egenskap? Og i så fall en relasjon mellom hva, en egenskap av hva? Hva, hvis noe, er sannhet relativt til?

For Thomas Aquinas er sannhet identisk med eksistens, siden begge er Gud. For Leibniz er en setning sann hvis og bare hvis subjektet inneholder predikatet. For Heidegger er sannhet, aletheia, tosidig, og kan ikke finnes uten usannhet.

Vi er interessert i fagfilosofiske tekster som tar for problemstillinger knyttet til begrepet sannhet. Har du en ferdig tekst, en interessant idé til en tekst, en skisse som kan utarbeides, et tidligere arbeid som kan omarbeides, et forslag til et intervju eller en anmeldelse du vil gjøre? Send oss en e-post og fortell oss om dine tanker. Fristen for innsending av tekster er  søndag, 25. september 2016.

Vil du bidra med en tekst til neste utgivelse av Filosofisk supplement? Send oss en e-post på bidrag@filosofisksupplement.no. Vi vurderer også tekster som går utenfor tema.