Vi søker tekster til #3/2015: «Ontologi»!

——Bilde: Starry Sky, Wenzel Hablik (1909)——

Ordet «ontologi» kommer fra det gammelgreske to ōn, som betyr noe i retning av «det som finnes». «Ontologi» (ubestemt form) betegner derfor nettopp en systematisk søken etter kunnskap om hva som finnes. Så, hva finnes? Og hvordan finner vi ut av det?

Det virker innlysende at slike ontologiske spørsmål står sentralt i de aller fleste vitenskaper, og filosofien er intet unntak. Siden fagfeltets fødsel har eksistensen av entiteter som Gud, sjelen og platonske ideer vært heftig debattert. Har vi komment noe lenger i disse klassiske debattene i dag? I nyere filosofi har debatten særlig flyttet seg til spørsmål omkring tall og abstrakte objekter generelt, moralske sannheter, egenskaper, mulige verdener og tid. Finnes disse tingene, og i så fall, i hvilken form?

Ettersom spørsmål om hva som finnes er viktig for filosofien, er det naturlig å også reflektere rundt hvordan vi kan komme frem til svar på disse spørsmålene. Og på dette området har det i senere tid vokst frem et aktivt metaontologisk forskningsfelt, som stiller spørsmål om ontologi. Ett grunnleggende metaontologisk spørsmål er hva det i det hele tatt vil si å påstå at noe finnes. Mange holder seg fortsatt til Quines metaontologi, som (i svært grove trekk) går ut på at man er forpliktet til eksistensen av alle og bare de objektene som sies å eksistere i setninger hvis sannhet man er forpliktet til. Så dersom man mener at «det finnes uendelig mange primtall», så har man ontologisk forpliktet seg til at det finnes primtall. Samtidig har graden av raffinnement i moderne ontologiske debatter vekket mistanke hos enkelte, som anklager disse debattene for å hvile på trivielle, verbale uenigheter. Martin Heidegger anså på sin side «værensspørsmålet» for å være det desidert viktigste spørsmålet i filosofihistorien, og i Væren og tid innførte han et helt nytt vokabular som skulle redegjøre for dette spørsmålet på en tilfredsstillende måte.

Man kan også spørre seg hvor viktig ontologiske spørsmål egentlig er i de forskjellige vitenskapene. De ser riktignok ut til å være svært viktige, men kan det for eksempel hende at fysikkens teorier ikke påtvinger sine tilhengere noen ontologiske forpliktelser i det hele tatt, men simpelthen er et verktøy til å forutsi og kontrollere den naturlige verdens atferd?

Kanskje blir det akkurat din ontologi (eller metaontologi) som snur opp ned på filosofien! Har du en god idé, en ferdig tekst, en skisse du kan arbeide videre med, et tidligere arbeid du vil omarbeide, eller et forslag til intervju eller anmeldelse, ser vi gjerne at du sender inn bidraget ditt til neste nummer av Filosofisk supplementFrist for innsending av tekster, utkast, eller ideer er onsdag, 15. juli 2015. Du vil få grundig tilbakemelding fra redaksjonen, og hjelp til å arbeide videre med teksten.

Vil du bidra med en tekst til neste utgivelse av Filosofisk supplement? Send oss en e-post på bidrag@filosofisksupplement.no. Vi vurderer også tekster som går utenfor tema.