Vi søker tekster til #2/2017: «Matematikkens filosofi»!

—-Bilde: Newton, William Blake (1795-1805)—-

«2 + 2 = 4»

Få påstander synes å være like åpenbare. Ta to, også to til, og du sitter nødvendigvis igjen med fire. Ferdig snakka! Spør du derimot en filosof er det mer, faktisk mye mer, å undre seg over.  

Matematisk tenkning er en grunnleggende del av den menneskelige kognitive utrustning. Akkurat som vi har en evne til å danne sosiale bånd, bruke språk, huske fortidige hendelser og forestille oss fremtidige, har vi også evnen til å telle, plusse, trekke fra, gange og forestille oss geometriske figurer og deres egenskaper. Ikke bare kan vi lukte, kjenne, smake på og snakke om fire nybakte boller, vi kan også erkjenne at det er fire boller det er snakk om, verken færre eller flere, og vi vet at spiser jeg to er det to igjen.  

Denne evnen til matematisk tenkning gjør mulig en av de eldste og mest sentrale akademiske disipliner: matematikk. I den rene matematikken systematiseres og videreutvikles vår kunnskap om matematiske objekter og strukturer, for det meste uavhengig hvorvidt dette kan anvendes i andre vitenskaper eller i praksis. Den anvendte matematikken studerer og bruker matematiske metoder og teorier slik de opptrer i andre fagfelt og i praksis.

Gitt matematikkens sentrale rolle både i hverdagen og vitenskapene er det ikke rart at filosofer har interesse i å forstå hva matematikk egentlig er: Hva slags kunnskap er matematikk – hvis det er kunnskap i det hele tatt – og hvordan, i så fall, får vi den? Hva er det kunnskap om? Er det kunnskap om visse abstrakte objekter, for eksempel tallet 4, og deres egenskaper, for eksempel egenskapen «å være et partall»? Hva er forholdet mellom matematikk som et tilsynelatende essensielt verktøy i å beskrive verden rundt oss og matematikk som en mengde påstander om sine egendefinerte entiteter og egenskaper? Og hva vil det egentlig si at «2 + 2 = 4» nødvendigvis er sant? Kunne det ikke være at 2 + 2 = 5?    

Til neste utgave av Filosofisk supplement ønsker vi oss alle slags tekster, korte og lange, som tar opp filosofiske problemstillinger knyttet til vår matematiske tenkning samt matematikk som vitenskap. Fristen for innsending av tekster er torsdag, 30. mars 2017.

Vil du bidra med en tekst til neste utgivelse av Filosofisk supplement? Send oss en e-post på bidrag@filosofisksupplement.no. Vi vurderer også tekster som går utenfor tema.