Utgaver

Utgave Utgavenummer
Sansning2017-01
Sannhet2016-04
Vitenskap2016-03
Identitet2016-02
Åpent nummer2016-01
Ontologi2015-03
Realisme2015-02
Fiksjon2015-01
Bevissthet2014-04
Apologetikk2014-03
Dyr2014-02
Mening2014-01
Feminisme2013-04
Ansvar2013-03
Erfaring2013-02
Norsk filosofi2013-01
Normativitet2012-04
Antifilosofi2012-03
Subjekt & substans2012-02
Teknologi2012-01
Jubileumsnummer [5 år]2011-04
Kunsten & revolusjonen2011-03
Metafilosofi2011-02
Klassisk filosofi2011-01
Vold2010-04
Forskjell2010-03
Gud2010-02
Žižek2010-01
Tid2009-04
Det gode2009-03
Væren2009-02
Science fiction2009-01
Metode2008-04
Død2008-03
Vilje2008-02
Konflikt2008-01
Antikken2007-04
Språk og virkelighet2007-03
Kropp2007-02
Adferd2007-01
Estetikk2006-04
Etikk2006-03
Metafysikk2006-02
Makt2005-01