Utgave: Vitenskap

“Om grunnlaget for en ny vitenskap” av Simone Weil

PDF tilgjengelig

——–Illustrasjon: Åsne Dorthea Grøgaard——–

Åtte år etter Simone Weils død, skrev Albert Camus til hennes mor at Simone i hans øyne var «den eneste store ånd i vår tid», og at han ville være overveldet om det man senere ville huske av ham selv, var at han forsøkte å gjøre verkene hennes kjent. Åsne Dorthea Grøgaard har oversatt utdrag, “Om grunnet for en ny vitenskap”, fra hennes verker.

What Should Not be Bought and Sold?

PDF tilgjengelig

————-Illustrasjon: Øystein Eiksund————-

While most of us have no objections to things such as pets, books, and childcare being bought and sold, many feel uncomfortable when it comes to pregnancies and sexual services. When we consider the buying and selling of friendships, babies, human organs, and political votes, the vast majority would say that a line has been crossed. But where do we draw the line? And how do we determine that? Those are pressing ethical questions, for how we understand and delimit markets has a profound impact on society, and as technological development advances, more and more things become potential commodities.

Les mer