Utgave: Subjekt & substans

Utenfor Akademiet #2/2012

PDF tilgjengelig

I denne utgaven av «Utenfor Akademiet» møter vi en broket gruppe filosofer som virket på forskjellig tid og på forskjellig måte. Fellesnevneren er at de ga opphav til historier vi i ettertid kan more oss over. Her møter vi blant annet den dypt katolske Peter Geach. Han hadde syv barn med den minst like kjente filosofen G.E.M. Anscombe1, og en historie handler om deres foreldrestil, som var mindre ortodoks enn deres tro. På et tidspunkt skal en nabo, lei av at filosofenes barn var på avveie, ha tatt med ett av barna deres på døra for å få Geach til å ta ansvar for det. Da Geach åpnet døren og så naboen med barnet skal han ha ropt etter Anscombe: «Elizabeth, er dette vårt barn?» (Fs oppfordrer forøvrig til ansvarlig foreldreskap, og refererer alle foreldrekandidater videre til litteraturen i psykologi.)

Les mer