Utgave: Realisme

Egil A. Wyller fyller 90 år

PDF tilgjengelig

Egil A. Wyller har i en mannsalder vært en sentral del av norsk åndsliv, og særlig gjort seg bemerket gjen­nom sine bidrag innen idéhistorie, antikk kultur og filosofi. Wyller har arbeidet og skrevet om en omfat­tende mengde tenkere, og er særlig kjent for å ha utviklet en filosofisk enhetslære, henologi.1 I tillegg til faglig nybrottsarbeid har han også vært en viktig formidler, både gjennom å ha vært med på å starte opp bokserien Idé og tanke, som introduserte filosofiske ideer for et norsk publikum, og for å ha vært tidlig ute med å introdusere Heidegger i Norge. Wyller står bak et omfattende forfatterskap, som blant annet inkluderer 20-bindsverket Henologisk skriftserie (1994–2002). I anledning Wyllers 90-årsdag, ba vi tre av hans tidligere studenter si noe om hvilken betydning Wyller har hatt for dem, og for filosofimiljøet i Norge.

Les mer

An Interview With Georges Rey

PDF tilgjengelig

While Noam Chomsky’s importance and influ­ence on contemporary philosophy is undeniable, Georges Rey, professor of philosophy at the University of Maryland, is troubled by Chomsky’s is unwillingness to accept all the implications of his own theories of language and mind. Specifically, Rey argues that Chomsky doesn’t appreciate his theories’ commitment to intentionality, or the way in which mental states are “about” things – speci­fically syllables, words, and sentences with elaborate syn­tactic structure.

Rey is currently on a Fulbright fellowship from the United States, at the Center for the Study of Mind in Nature (CSMN), writing his book Chomsky and Philosophy – Sifting the Insights from the Excess. In this interview Rey explains why he thinks Chomsky’s dismis­sal of various “mind-body” problems, particularly those surrounding intentionality, is an unnecessary excess, but that philosophers who are understandably put off by this excess shouldn’t let it get in the way of an appreciation of the deep insights a Chomskyan approach to linguistics has to offer.

Les mer