Utgave: Pluralisme [ute mai 2018; på nett mai 2019]