Utgave: Fenomenologi [ute september 2018; på nett september 2019]