Utgave: Feminisme

On the Problem of Consciousness and the Nature of Philosophy: An interview with David Chalmers

PDF tilgjengelig

David Chalmers is one of the most prolific and influential philosophers of our time1. He is also one of relatively few contemporary (analytic) philosophers well-known outside the philosophical community, in particular within the sciences of mind. His broad influence and authority was demonstrated by the fact that when he visited Oslo this August, he engaged in an hour-long conversation with scientists about foundational issues in the sciences of mind.2 Chalmers has contributed to raise classical debates about the mind – such as the debate of dualism and monism – from their status as quaint scholastic exercises to questions that even contemporary empirical scientists cannot avoid. All the same, he has been very keen to stress that consciousness is not merely mysterious or inexplicable; his aim is to give a theory of consciousness, in interdisciplinary fashion.

Les mer

Tenke og tale ut fra seg selv: Et intervju med Else Ingeborg Wiestad

PDF tilgjengelig

Feministisk filosofi er i dag en etablert gren av filosofien. Det har imidlertid ikke alltid vært sånn. Professor emerita Else Ingeborg Wiestad (se også Viestad) var den ene av de to første kvinnene som tok doktorgraden i filosofi i Norge. Hun disputerte på avhandlingen Kjønn og ideologi (Wiestad 1986). Det var en undersøkelse av kvinne- og kjønnsteoriene til Locke, Hume, Rousseau og Kant. Slik var Wiestad i tillegg den første som disputerte på et kvinnefaglig tema i filosofi Norge.

Også gjennom sin videre akademiske karriere har hun tatt opp kvinne- og kjønnsperspektiver innenfor fagfilosofien. Sammen med studenter og andre fagpersoner har hun vært pådriver for å integrere kvinneperspektiver i filosofiutdannelsen ved UiO, blant annet gjennom semesteremnet Kjønnsrolletenkning. Foruten en rekke fagartikler omkring temaet har hun blant annet utgitt boken De store hundreårsbølgene: Kjønnsdebatten gjennom tre hundre år (Wiestad 1994). Hun var dessuten med på å etablere og undervise i det tverrfaglige HF-studiet Kjønn og kultur, og startet sammen med professor Tove Pettersen opp studieemnet«Kjønn og filosofi» ved UiO i 2004.

Les mer