Utgave: Erfaring

Lessing og tragediens mål: Oversettelse av Gotthold Ephraim Lessings brev til Friedrich Nicolai

PDF tilgjengelig

Brevkorrespondansen1 mellom Gotthold Ephraim Lessing, Moses Mendelssohn og Friedrich Nicolai utgjør én av to hovedkilder til Lessings dramateori. I Briefwechsel über das Trauerspiel (1756–1757), hvor den oversatte teksten er hentet fra, skisseres konturene av Lessings teori i sin tidligste fase. Med et løst utgangspunkt i Aristoteles’ lære om diktekunsten bygger Lessing opp sin egen teori om tragedien, dens virkning og mål. Med visse endringer returnerer han til det samme prosjektet i Hamburgische Dramaturgie (1767–1768). Verket, formulert som en samling teaterkritikker, forfattet Lessing mens han var tilsatt som dramaturg ved det tyske nasjonalteatret Hamburgische Entreprise. En av de mest slående forandringene sammenlignet med brevsamlingen, er at han i sistnevnte verk har en mer teksttro og filologisk tilnærming til Aristoteles.

Les mer

Fra et fenomenologisk perspektiv: Intervju med Dan Zahavi

PDF tilgjengelig

Fenomenologien opplever en renessanse. Ifølge professor Dan Zahavi blir perspektiver fra den fenomenologiske tradisjonen møtt med en ny interesse blant analytiske filosofer. Zahavi er direktør ved senteret for subjektivitetsstudier i København. Han er medforfatter til bøker som The Phenomenological Mind og Self, no Self: Perspectives from Analytical, Phenomenological, and Indian Traditions. Han er også redaktøren bak den nylig utgitte The Oxford Handbook of Contemporary Phenomenology.

Denne fenomenologiens renessanse er utgangspunktet for dette intervjuet. Hva er det analytiske filosofer finner i den fenomenologiske tradisjonen? Hva kan en filosofisk metode som tar utgangspunkt i menneskets subjektive førstepersonsperspektiv, fortelle oss om objektivitet? Kan fenomenologien inkorporeres i et større naturalistisk prosjekt, og hva slags naturalisme er fenomenologien forenelig med? Hva mer er, hvordan har det seg at det nå finnes en håndbok i kontemporær fenomenologi utgitt av Oxford University Press?

Les mer

Anstrengt frihet

PDF tilgjengelig

Kritikk av Lars Fr. H. Svendsens Frihetens filosofi, opprinnelig publisert i «Erfaring» 2/2013. En bearbeidet versjon sto på trykk i avisa Klassekampen 2. juli 2013.

Lars Fr. H. Svendsens nylig utgitte bok, Frihetens filosofi, er et middels godt skihopp: Han får problemer allerede i ovarennet, og er nær ved å falle, kommer seg ut over hoppkanten, møter turbulens over kulen og mister høyde, men er heldig med oppdriften mot slutten av svevet og avslutter med et tilnærmet perfekt telemarknedslag. Resultatet er middels, til tross for den gode avslutningen.

Les mer