Utgave: Dyr

Et intervju med Alexej Kozyrev & Vladimir Mironov

PDF tilgjengelig

Den 12., 13. og 14. januar besøkte jeg Det statlige Lomonosovuniversitetet i Moskva (MSU) av interessse for den russiske filosofitradisjonen som jeg aldri har hørt noe om. Den er utelatt fra den typiske filosofiske kanon, men dette kan neppe bety at den ikke finnes. Jeg var ute etter nye vinklinger og tilnærminger til metafysiske og erkjennelsesteoretiske spørsmål, noe jeg tenkte ville være å finne i en annerledes kultur med en annerledes mentalitet. Skjønt ikke altfor annerledes: Fordi Russland har en fot plantet i Europa, burde hennes filosofi ikke være for fremmed – ikke så fjernt at det er vanskelig å knytte til problemstillinger en allerede er kjent med. Å finne kilder til nye perspektiver var altså min motivasjon. Dette mislyktes jeg i, men jeg fikk et nokså godt overblikk over russisk filosofi og et møte med kulturen. Derfor kom denne teksten til å handle mer om kultur og historie enn om metafysikk og erkjennelsesteori.

Nedenfor er å finne to intervjuer av filosofene Alexej Kozyrev og Vladimir Mironov. I ettertid ser jeg at deres ytringer står i samsvar med det jeg siden har lært om landets intellektuelle kultur. Forordet består av mine før-inntrykk av russisk tenkning, noen reiseskildringer, så noen ettertanker rundt de filosofiske samtalene som vi hadde. Samtalenes innhold skal plasseres i konteksten Russlands filosofi.