Utgave: Biologiens filosofi [ute februar 2020; på nett februar 2021]