Utgave: Aristoteles [ute februar 2019; på nett februar 2020]