Utgave: Ansvar

The Sophisticated Naïve: An Interview with Michael G. F. Martin

PDF tilgjengelig

Michael G. F. Martin is something of a philosopher’s philosopher.1 More specifically, he is a philosopher of perception’s philosopher, as this is the area within which most of his very influential work falls. Martin is particularly well-known for motivating and defending ‘naïve realism’, the view that perception constitutively  involves relations of awareness of the ordinary, mind-independent world around us. However common-sensical this thought is, philosophers over the ages have found it notoriously hard to hold on to. Various problems – the gap between the world as it appears in experience and how it is described in physics, the fact that things can appear differently to different persons, and (not least, as will be clear later) the possibility of hallucinations that completely match the real thing – have lead many to accept either a more traditional ‘sensationalist’ conception of experience, according to which experience is constituted by awareness of certain subjective, private items, or a slightly more modern ‘intentional’ or ‘representational’ conception, according to which experience only fallibly represents an external reality. Les mer

Frifinnelsen av Helena: Oversettelse av utdrag fra Evripides’ Helena

PDF tilgjengelig

Helena er i dag kjent først og fremst for sitt «ansikt som sjøsatte tusen skip»1 – hun var en kvinne så uimotståelig skjønn at hun utløste en ti år lang krig som kulminerte i undergangen til det stolte og blomstrende Troja. Dette var ganske riktig historien også i antikken, men den gang heftet det også en dyp skam ved Helena-skikkelsen. I tradisjonen etter Homer kom Helena til å representere den troløse og fordervede kvinnen som satte tilfredsstillelsen av sitt eget begjær høyere enn mann og fedreland. Hun var ganske bokstavelig en femme fatale som drev talløse menn i døden. Dette aspektet ved historien overskygges i dag av hennes sagnomsuste skjønnhet – vi lar oss atter blende.

Les mer