Ute nå: “Ontologi” (#3/2015)

————–Illustrasjon: Mats A. Larsen————–

Filosofisk supplement sitt siste nummer, Ontologi (#3/2015), er nå på plass hos abonnenter og i butikkene!

Alle kan uansett lese utdrag fra nummeret her på nettsiden. Lederteksten finnes her. Her er et utdrag:

Den klassiske definisjonen av ontologi har vi fra Aristoteles, som definerer ontologi som studiet av, eller læren om, det værende som værende. I ontologien er vi med andre ord opptatt av å klargjøre hva vi oppfatter som de mest generelle og fundamentale trekkene ved det værende. Ontologien oppfattes gjerne som metafysikkens hjørnestein. Samtidig oppdager mange av oss at våre ontologiske intuisjoner henger tett sammen med intuisjoner innenfor andre filosofiske disipliner, som epistemologi, språkfilosofi, bevissthetsfilosofi og kosmologi. Spørsmålet om et fenomens ontologiske status opptar også flere enn bare metafysikere. Språkfilosofer diskuterer om det finnes mening uavhengig av oss, moralfilosofer undrer om ting faktisk har moralske egenskaper, og i matematikkens filosofi erklærer platonisten at matematiske objekter eksisterer.

I tillegg publiserer vi umiddelbart intervjuet med Atle Ottesen Søvik, professor ved Menighetsfakultetet, her på internett, tilgjengelig for alle interesserte.

Vil du kjøpe bladet? Besøk denne siden for mer informasjon.

Slippfest

Tid: 17. september 2015, fra kl. 19.30

Sted: Cafe Nero