Slippfest, #4/2017: “Relativisme”

Tid: 14. desember 2017, fra kl. 19

Sted: Oslovelo, Seilduksgata 23