Skriv for oss!

Vi søker kontinuerlig etter nye tekster. Har du en ferdig tekst, en skisse som kan videreutvikles, et tidligere arbeid som kan omarbeides, eller et forslag til et intervju, en oversettelse eller en anmeldelse? Send oss en e-post og fortell om dine tanker:

bidrag@filosofisksupplement.no

Vi hjelper deg gjerne til å formidle dine filosofiske tanker. Derfor gir vi grundige tilbakemeldinger på både språk og innhold i innsendte bidrag. Du vil også få konkrete forslag til forbedringer, og vi lover tett oppfølging.

Vi prioriterer tekster som knytter an til temaet for kommende nummer, men tar også imot bidrag som faller utenfor. Tekstene i tidsskriftet er i hovedsak skrevet av studenter, men vi vurderer også bidrag fra andre hold. Vi tar imot artikler, essays, intervjuer, oversettelser, debattinnlegg og anmeldelser av bøker, filmer, teateroppsetninger, utstillinger osv. med filosofisk interessant innhold.