Sjanger: Oversettelse

Frifinnelsen av Helena: Oversettelse av utdrag fra Evripides’ Helena

PDF tilgjengelig

Helena er i dag kjent først og fremst for sitt «ansikt som sjøsatte tusen skip»1 – hun var en kvinne så uimotståelig skjønn at hun utløste en ti år lang krig som kulminerte i undergangen til det stolte og blomstrende Troja. Dette var ganske riktig historien også i antikken, men den gang heftet det også en dyp skam ved Helena-skikkelsen. I tradisjonen etter Homer kom Helena til å representere den troløse og fordervede kvinnen som satte tilfredsstillelsen av sitt eget begjær høyere enn mann og fedreland. Hun var ganske bokstavelig en femme fatale som drev talløse menn i døden. Dette aspektet ved historien overskygges i dag av hennes sagnomsuste skjønnhet – vi lar oss atter blende.

Les mer

Lessing og tragediens mål: Oversettelse av Gotthold Ephraim Lessings brev til Friedrich Nicolai

PDF tilgjengelig

Brevkorrespondansen1 mellom Gotthold Ephraim Lessing, Moses Mendelssohn og Friedrich Nicolai utgjør én av to hovedkilder til Lessings dramateori. I Briefwechsel über das Trauerspiel (1756–1757), hvor den oversatte teksten er hentet fra, skisseres konturene av Lessings teori i sin tidligste fase. Med et løst utgangspunkt i Aristoteles’ lære om diktekunsten bygger Lessing opp sin egen teori om tragedien, dens virkning og mål. Med visse endringer returnerer han til det samme prosjektet i Hamburgische Dramaturgie (1767–1768). Verket, formulert som en samling teaterkritikker, forfattet Lessing mens han var tilsatt som dramaturg ved det tyske nasjonalteatret Hamburgische Entreprise. En av de mest slående forandringene sammenlignet med brevsamlingen, er at han i sistnevnte verk har en mer teksttro og filologisk tilnærming til Aristoteles.

Les mer