Sjanger: Nyheter

En filosofisk undersøkelse av Det kommunistiske manifest

I forbindelse med utgivelsen av Filosofisk supplement #2/2019: «Marx» har jeg skrevet denne filosofiske undersøkelsen av Det kommunistiske manifest (1848), verket som la grunnlaget for den marxistiske ideologien (selv om dette ordet har en annen definisjon blant marxister). Jeg skal ikke legge skjul på at dette innlegget vil ha tydelig kritisk brodd mot marxismen, og jeg håper at det kan oppmuntre til en livlig, men respektfull debatt.

Les mer

Et intervju med Åsmund Birkeland

PDF tilgjengelig

——-Illustrasjon: Jenny Hjertaas Ljønes——– 

Åsmund Birkeland er høgskolelektor ved Politihøgskolen. Han har redigert Marx-antologien Arbeid, kapital, fremmedgjøring: Sentrale tekster av Karl Marx (Falken Forlag, 1992) og antologien Den moderne staten (Pax Forlag, 1997). I dette intervjuet snakker Birkeland om grunnleggende begreper i Marx’ tenking: forholdet mellom arbeid og kapital, hvem som er arbeiderklassen, rollen til praksis og hva dialektikk går ut på. I tillegg svarer han på noen vanlige innvendinger mot Marx. Disse strekker seg fra anklager om økonomisk reduksjonisme og historisk determinisme, at arbeiderklassens relevans i dag er forsvinnende, og at Marx sine teorier er uforenlige med et klimaperspektiv. Til sist redegjør Birkeland kort for hva han anser som de viktigste skillelinjene mellom den føydale og den moderne, kapitalistiske staten.

Les mer

Ute nå: “Marx” (#2/2019)

——-Illustrasjon: Jenny Hjertaas Ljønes——– 

Filosofisk supplement sitt siste nummer, Marx (#2/2019), er nå på plass hos abonnenter og i butikkene!

Alle kan uansett lese utdrag fra nummeret her på nettsiden. Lederteksten finnes her. Her er et utdrag:

Karl Marx (1818-1883) ble født i den tyske byen Trier og døde i London. Han studerte juss ved Universitetet i Berlin, men lente seg tidlig mot filosofi, særlig Hegel. Etter at han fullførte doktorgraden sin om Demokrits og Epiktets filosofi, fant han ikke en akademisk stilling på grunn av sine radiakale, liberale synspunkter. Marx begynte da å jobbe som journalist, og gjennom dette kom han nærme det fremvoksende, urbane proletariatet. Gjennom denne kontakten forlat han liberalismen, og utviklet han en ny filosofisk, politisk, og økonomisk, doktrine med Friedrich Engels. Resultet ble Marx’ hovedverk Kapitalen (1867-1883).

I tillegg publiserer vi umiddelbart intervjuet med Åsmund Birkeland, her på internett, tilgjengelig for alle interesserte.

Vil du kjøpe bladet? Besøk denne siden for mer informasjon.

Innhold

ON ALIENATION:
A RECONSTRUCTIVE ANALYSIS OF THE CONCEPT OF ALIENATION 
Paal Fredrik S. Kvarberg 

DET KOMMUNISTISKE MANIFEST OG UTVIKLINGEN AV KOMMUNISME SOM BEGREP 
Ivar Dillan 

EN MARX FOR VÅR TID? 
Svein Jåvold 

Intervju med Åsmund Birkeland 
MARX OM STAT OG KAPITAL 
Tormod Fjeld Lie & Martin Nyberg 

Bokomtale av «Marx and Hegel on the Dialectic between the Individual and the Social” av Sevgi Dogan 
DIALEKTIKKEN MELLOM INDIVID OG SAMFUNN 
Oscar Dybedahl 

Fra forskningsfronten 
MARX OG MENNESKERETTIGHETER 
Cathrine V. Felix 

I praksis 
MARXISME I OG MOT PSYKOLOGI 
Salman Türken 

Oversettelse ved Henrik Voldstad 
ARBEIDERKLASSENS FORHOLD I ENGLAND I 1844 
Friedrich Engels 

Utdrag fra Den leksikryptiske encyklopedi
UTOPI 

Mesterbrev 
DAG AUGUST SCHMEDLING DRAMER 

Mesterbrev 
LUDVIG FÆHN FUGLESTVEDT 

Reisebrev fra Oxford 
EN GANSKE SÅ MAGISK PLASS 
Hans Robin Solberg 

Lengde: 90 sider

Slippfest

Slippfest for Marx vil holdes på Valkyrien den 7. juni 2019, fra kl. 19.

Aisthesis – Film og filosofi: “Edvard Munch”

Torsdag 16. mai inviterer vi igjen til Aisthesis – film og filosofiCinemateket i Oslo. Gustav Jørgen Pedersen, seniorrådgiver i forskning og utviklingsavdelingen til Kulturtanken, kommer for å holde et foredrag om Peter Watkins’ kritikerroste film om Edvard Munch. I sitt foredrag vil Pedersen gi en innledning til de filosofiske dimensjonene ved Munchs kunstnerskap og diskutere Watkins kunstneriske tolkning av disse.

Les mer

Vi søker tekster til #3/2019: “Arendt”!

Hannah Arendt (1906-1975) var en av de mest prominente og innflytelsesrike politiske teoretikere i det 20. århundre, hvis filosofiske arbeid strekker seg over mangfoldige områder som politisk filosofi, epistemologi, fenomenologi, moral- og sosialfilosofi. For det større publikum er hun kanskje mest kjent gjennom sine verker om totalitarisme, makt, vold, demokrati og autoritet. Spesielt verkene om ondskap, kjennetegnet bl.a. av skillet mellom «radikal» og «banal» ondskap, er blitt stående som noen av det forrige århundrets viktigste bidrag til politisk teori i lys av verdenskrigene og totalitære ideologier.

Les mer

Filosofisk fredagsseminar, 10. mai 2019

Fredag den 10. mai skal Hilde Vinje, doktorgradskandidat i filosofi ved IFIKK (UiO), holde vårsemesterets tredje og siste Filosofisk fredagsseminar. Tittel på seminaret vil annonseres omtrent to uker i forveien. Seminaret vil bestå av et foredrag på omtrent en time, etterfulgt av en pause på et kvarter, og avsluttes med en spørsmålsrunde på 30 minutter. Seminar vil bli holdt på norsk.

Les mer

Aliefs are explanatorily valuable


In her paper “Alief and Belief” from 2007 Tamar Gendler has argued for a distinction between belief and what she calls “alief.” She holds that this distinction is indispensable for explaining certain phenomena which involve “belief-behavior-mismatch” (Gendler 2007:5).

Les mer

Filosofisk fredagsseminar, 29. mars 2019

-Bilde: Two Points of Seeing, Hearing, C. Marin-

Fredag den 29. mars skal Joanna Pollock, post.doc. i filosofi ved IFIKK (UiO), holde vårsemesterets andre Filosofisk fredagsseminar. Tittel på seminaret vil annonseres omtrent to uker i forveien. Seminaret vil bestå av et foredrag på omtrent en time, etterfulgt av en pause på et kvarter, og avsluttes med en spørsmålsrunde på 30 minutter. Seminar vil bli holdt på engelsk. Les mer

An Interview with Karen M. Nielsen

PDF tilgjengelig

——-Illustrasjon: Jenny Hjertaas Ljønes——–

Karen Margrethe Nielsen is an Associate Professor in the Faculty of Philosophy and a Tutorial Fellow of Somerville College, Oxford. She received her PhD in 2006 at Cornell University with a dissertation on Aristotle’s theory of decision, supervised by Terry Irvin. Since then, she has published extensively on Aristotle, focusing especially on his ethical works. The topics of her research range from the role of principles in Aristotle’s ethics, to the reception history of the Nicomachean Ethics. In 2015, Karen Margrethe co-edited (together with Devin Henry) a volume entitled Bridging the Gap between Aristotle’s Science and Ethics, a collection of papers that explore to what extent Aristotle deploys scientific concepts and methods in his ethical works. I met Karen Margrethe at Somerville College Oxford to have a conversation on Aristotle’s ethics, touching upon topic such as Aristotle’s relevance today, the relation between practical wisdom and other forms of knowledge and his conception of vice.

Les mer

Ute nå: “Aristoteles” (#1/2019)

-—————Illustrasjon: Lisa Mrakic—————-

Filosofisk supplement sitt siste nummer, Aristoteles (#1/2019), er nå på plass hos abonnenter og i butikkene!

Alle kan uansett lese utdrag fra nummeret her på nettsiden. Lederteksten finnes her. Her er et utdrag:

Aristoteles (384-322 f.Kr.) ble født i Stageira i kongeriket Makedonia, og reiste som ungdom til antikkens kulturelle hovedstad Athen for å studere filosofi ved Platons akademi. Fra å være hans elev, har Aristoteles i dag blitt kjent som en av de mest innflytelsesrike filosofene i Vestens historie. Han skrev kanoniserte verker om alt fra metafysikk, teologi og kosmologi til etikk, politisk teori og estetikk. Disse verkene har formet vår tenkning gjennom hele antikken, under middelalderen og renessansen, og fortsetter å forme kontemporære debatter blant annet innenfor de overnevnte områdene, i tillegg til bevissthetsfilosofi og matematikkens filosofi.

I tillegg publiserer vi umiddelbart intervjuet med Karen Margrethe Nielsen, førsteamanuensis i filosofi ved University of Oxford, her på internett, tilgjengelig for alle interesserte.

Vil du kjøpe bladet? Besøk denne siden for mer informasjon.

Innhold

GOD AS A NECESSARY COROLLARY OF ARISTOTLE’S METAPHYSICS
Øyvind J.V. Evenstad

THE PRIVATION THEORY OF THE VICES
Sivert Thomas Ellingsen

ARISTOTLE’S RESPONSE TO THE ISSUE OF AKRASIA IN PLATO’S PROTAGORAS
Sverre Hertzberg

HVA BESTÅR KLOKSKAPEN I?
Willem Gram

Intervju med Karen Margrethe Nielsen
ARISTOTLE AND HIS ETHICS
Sverre Hertzberg

Bokomtale av “Essence in the Age of Evolution: A New Theory of Natural Kinds” av Christopher J. Austin
ARISTOTELIAN ESSENTIALISM REVISITED
Øyvind J.V. Evenstad

I praksis
POETIKK I PRAKSIS: OM DET TRAGISKE OG KOMISKE I MEDISINEN
Jan Helge Solbakk

Oversettelse ved Hilde Vinje
OM UNIVERSET
Pseudo-Aristoteles

Utdrag fra Den leksikryptiske encyklopedi
REN MATERIE

Mesterbrev
ODA K.S. DAVANGER

Mesterbrev
KEN RUNE MIKKELSEN

Reisebrev fra Toronto
NORDAMERIKANSK INTENSITET
Mariona Eiren Miyata-Sturm 

Lengde: 82 sider