Sjanger: Meningsytring

Forskjellen mellom å filosofere og å tenke

(Illustrasjon: Proudhon et ses enfants av Gustave Courbet (1865). Kilde: Wikipedia)

Er tenkning og filosofering ensbetydende med hverandre – én side av samme sak? I denne teksten søker jeg å skissere forskjellene mellom tenkning som menneskelig evne, og filosofering som en måte å engasjere seg med en fagtradisjon, å inneha en dialog med fortiden.

Les mer