Sjanger: Kritikk og omtale

Boken «Eksisterer Gud?» eksisterer ikke

PDF tilgjengelig

Kritikk av Eksisterer Gud? En drøfting av argumenter for og mot, Atle Ottesen Søvik & Bjørn Are Davidsen (OSLO: Cappelen Damm 2013).

Atle Ottesen Søvik og Bjørn Are Davidsen har levert en klar og systematisk gjennomgang av argumenter for, men ikke mot, Guds eksistens. Boken kommer dessverre til kort som akademisk fagtekst, men kan fungere godt som en inngangsport til de vanskelige og interessante spørsmålene om Guds eksistens.

Les mer

Anstrengt frihet

PDF tilgjengelig

Kritikk av Lars Fr. H. Svendsens Frihetens filosofi, opprinnelig publisert i «Erfaring» 2/2013. En bearbeidet versjon sto på trykk i avisa Klassekampen 2. juli 2013.

Lars Fr. H. Svendsens nylig utgitte bok, Frihetens filosofi, er et middels godt skihopp: Han får problemer allerede i ovarennet, og er nær ved å falle, kommer seg ut over hoppkanten, møter turbulens over kulen og mister høyde, men er heldig med oppdriften mot slutten av svevet og avslutter med et tilnærmet perfekt telemarknedslag. Resultatet er middels, til tross for den gode avslutningen.

Les mer