Sjanger: Kritikk og omtale

Boken «Eksisterer Gud?» eksisterer ikke

PDF tilgjengelig

Kritikk av Eksisterer Gud? En drøfting av argumenter for og mot, Atle Ottesen Søvik & Bjørn Are Davidsen (OSLO: Cappelen Damm 2013).

Atle Ottesen Søvik og Bjørn Are Davidsen har levert en klar og systematisk gjennomgang av argumenter for, men ikke mot, Guds eksistens. Boken kommer dessverre til kort som akademisk fagtekst, men kan fungere godt som en inngangsport til de vanskelige og interessante spørsmålene om Guds eksistens.

Les mer