Sjanger: Intervju

Et intervju med Ingvild Torsen

PDF tilgjengelig

——–Illustrasjon: Åsne Dorthea Grøgaard——–

Nietzsche ser ut til å være evig relevant; selv om man ikke nødvendigvis hverken ønsker eller behøver å snakke om ham, lirker han seg inn i debatten rundt middagsbordet, diskusjonen på puben, dialogen utenfor forelesningssalen og selv i våre indre monologer. Han ser ut til å presse seg på oss lik filosofens aporia, et problem eller spørsmål som tilsynelatende er umulig å slippe unna. Hvorfor har det seg slik at Nietzsche er så vanskelig å unngå? Var han ikke en megalomansk, narsissistisk og utagerende tenker? En tenker som presenterte sine høyst kontroversielle tanker gjennom aforismer, metaforer og analogier, for å gjøre vondt verre?

Et intervju med kitschmaler Jan-Ove Tuv

PDF tilgjengelig

———-Bilde: Selvportrett, Jan-Ove Tuv———-

Rafaels freske Skolen i Athen fanger Platon og Aristoteles, som freskens midtpunkt, vandrende midt i en ivrig diskusjon. De er representert i det som er blitt kjente positurer: Platon oppadpekende og Aristoteles nedadvisende. Ser vi for oss at det var maleriets, eller mimesis’, filosofiske grunnlag de to diskuterte, ville nok Platon ha vært kunstens forkjemper og Aristoteles kitschens forsvarer. Selvsagt fantes ingen av disse begrepene i det antikke Hellas, men poenget står klart: Platon peker opp mot de sanne ideer, som kan representere kunstens søken etter en innsikt eller sannhet bak eller ut over maleriet – den moderne estetikk, med Kant og Hegel marsjerende i spissen, følger den platonske søken etter det bakenforliggende. Aristoteles viser an mot jorden og det empiriske, som kan ses som å være i tråd med kitschens lidenskapelige og sanselige utgangspunkt. Forskjellen mellom kunst og kitsch er definitivt mer nyansert, men bygger like fremt på et gammelt filosofisk skille. Om noen skulle rynke på nesen og tenke, «er ikke ‘kitsch’ et skjellsord?», så har de kun delvis rett. Kitschbegrepet oppstod riktignok, ifølge Hans Reimanns Das Buch vom Kitsch, blant malere i München på 1870-tallet, og ble på begynnelsen av 1900-tallet tatt opp av kunstakademikere, som et nedlatende ord for verker som var ekskludert fra «det gode selskap» av de skjønne kunster. Den nye forståelsen av kitsch er derimot blitt et navn for det greco-romanske verdisynet, som alternativ til det kunstneriske verdisynet.

Les mer

Et intervju med Atle Ottesen Søvik

PDF tilgjengelig

Teolog og religionsfilosof Atle Ottesen Søvik er professor ved Menighetsfakultetet, og har særlig blitt kjent for sitt forsvar av kristendommens rasjonelle forsvarlighet. I dette intervjuet, som vi gjorde med ham på filosofifestivalen På kanten i Kragerø, legger han blant annet ut om sin utradisjonelle løsning på det tradisjonelle spørsmålet om fri vilje og hvordan vi skal forstå bevissthetens plass i verden.

Les mer

An Interview With Georges Rey

PDF tilgjengelig

While Noam Chomsky’s importance and influ­ence on contemporary philosophy is undeniable, Georges Rey, professor of philosophy at the University of Maryland, is troubled by Chomsky’s is unwillingness to accept all the implications of his own theories of language and mind. Specifically, Rey argues that Chomsky doesn’t appreciate his theories’ commitment to intentionality, or the way in which mental states are “about” things – speci­fically syllables, words, and sentences with elaborate syn­tactic structure.

Rey is currently on a Fulbright fellowship from the United States, at the Center for the Study of Mind in Nature (CSMN), writing his book Chomsky and Philosophy – Sifting the Insights from the Excess. In this interview Rey explains why he thinks Chomsky’s dismis­sal of various “mind-body” problems, particularly those surrounding intentionality, is an unnecessary excess, but that philosophers who are understandably put off by this excess shouldn’t let it get in the way of an appreciation of the deep insights a Chomskyan approach to linguistics has to offer.

Les mer

An Interview with Tim Withmarsh

PDF tilgjengelig

—————–Illustrasjon: Vilde Ung—————–

Tim Whitmarsh is A. G. Leventis Professor of Greek Culture at the University of Cambridge. He is best known for his work on the Greek literary culture of the Roman Empire, the Second Sophistic, and the ancient Greek novel. His works include many articles and monographs, the most characteristic ones being: Greek Literature and the Roman Empire: The Politics of Imitation (2001), The Second Sophistic (2005), The Cambridge Companion to the Greek and Roman Novel (2008), Narrative and Identity in the Ancient Greek Novel: Returning Romance (2011) and his forthcoming Battling the Gods: Atheism in the Ancient World. Zacharias Andreadakis is a 4th year graduate student at the University of Michigan and a visiting scholar at the University of Oslo, writing his dissertation on the ancient novel from a philosophical perspective. His research focuses primarily upon Platonism, fiction, and virtue ethics.