Filosofisk supplement (Fs) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), under Det humanistiske fakultet (HF), Universitetet i Oslo (UiO). Tidsskriftet har som mål å være en kanal for formidling av filosofi og bidra til filosofisk diskusjon både ved og utenfor universitetet. Vi gir ut fire nummer i året og har et opplag på 500. I tillegg arrangerer vi Filosofisk fredagsseminar og, i samarbeid med Cinemateket, Aisthesis - Film og filosofi. Bidrag kan innsendes til bidrag@filosofisksupplement.no, mens andre henvendelser bes sendes til redaksjon@filosofisksupplement.no. Våre fem siste utgivelser er:
#1/2018, "Natur"
#4/2017, "Relativisme"
#3/2017, "Informasjon"
#2/2017, "Matematikkens filosofi"
#1/2017, "Sansning"

Kjære Hege Dypedokk, Takk for at du tar opp denne problemstillingen. Vi er enige med deg, dette er helt klart noe vi bør ta tak i. Kun to av i alt tretti krediterte bidragsytere i numrene «Fiksjon», «Bevissthet» og «Apologetikk»,...

Som tidligere redaktør av Filosofisk supplement er tidsskriftet et av mine hjertebarn. Når jeg nå ser barnet vanskjøttes ser jeg på det som min plikt å melde ifra. Omsorgssvikten skyldes det store fraværet av kvinnelige redaksjonsmedlemmer og bidragsytere.

----------------Fotografi: Trym Horgen---------------- Filosofisk supplement sitt siste nummer, Realisme (#2/2015), er nå på plass hos abonnenter og i butikkene! Alle kan uansett lese utdrag fra nummeret her på nettsiden. Lederteksten finnes her. Her er et utdrag: I vår hverdagslige omgang med...

------Bilde: Starry Sky, Wenzel Hablik (1909)------ Ordet «ontologi» kommer fra det gammelgreske to ōn, som betyr noe i retning av «det som finnes». «Ontologi» (ubestemt form) betegner derfor nettopp en systematisk søken etter kunnskap om hva som finnes. Så, hva...

---Bilde: Pilgrimage..., Antoine Wattau (1717)--- Foredraget tar for seg temaet for min masteroppgave, nemlig den unge og ukjente grenen innen miljøfilosofi som kalles miljøpragmatisme. Påstanden er at miljøfilosofien i dag er i blomstring, men likevel skjelden synes å gjøre seg...

I filmen Her av Spike Jonze, innleder hovedpersonen Theodore Twombly et forhold med et operativsystem ved navn Samantha. Det spørsmålet jeg stiller i dette blogginnlegget er ganske enkelt: Er Samantha bevisst? I så fall, på hvilken måte er hun det?...

17. mars falt dommen i en bisarr sak for Sør-Trøndelag tingrett: En mann er dømt til seks års fengsel for å ha fremtvunget abort hos ekskjæresten mot hennes vilje. Hans ønske om å ikke bli far var så sterkt at...

-----------------Illustrasjon: Vilde Ung----------------- Tim Whitmarsh is A. G. Leventis Professor of Greek Culture at the University of Cambridge. He is best known for his work on the Greek literary culture of the Roman Empire, the Second Sophistic, and the ancient...

--------------Illustrasjon: Mats A. Larsen-------------- Filosofisk supplement sitt siste nummer, Fiksjon (#1/2015), er nå på plass hos abonnenter og i butikkene! Alle kan uansett lese utdrag fra nummeret her på nettsiden. Lederteksten finnes her. Her er et utdrag: Hvilken rolle spiller fiksjon...

Finnes den ytre verden? Finnes elektroner, kvarker og andre entiteter vitenskapen snakker om? Moralske egenskaper, som godhet og ondskap? Hva med estetiske egenskaper, som skjønnhet? Positive svar på slike spørsmål er gjerne uttrykk for filosofiske posisjoner som går under navnet...

I 1974 kom det ut en kort, leken artikkel skrevet av Thomas Nagel. I artikkelen på 17 sider reflekterer Nagel over hvordan det er å være en flaggermus, og hva dette har å si for spørsmålene om bevissthet og hvordan...