Filosofisk supplement (stiftet i 2005) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo (UiO). Tidsskriftet har som mål å være en kanal for formidling av filosofi og bidra til filosofisk diskusjon både ved og utenfor universitetet. Vi utgir fire utgaver i året og har et opplag på 250. I tillegg arrangerer vi Filosofisk fredagsseminar og Filosofisk debatt, og slippfest for hver utgivelse. Vi søker alltids nye medlemmer! Kontakt: Tekstlige bidrag skal sendes til bidrag[at]filosofisksupplement[dot]no mens andre henvendelser skal sendes til redaksjon[at]filosofisksupplement[dot]no. Informasjon om løssalg og abonnement foreligger her -- bestill abonnement her, eller foreta enkeltkjøp her! Kjøp i løssalg koster 65 kr, men flere tilbud er også tilgjengelige.

Aktuell utlysning                          Siste utgaver                                                                                                                                               Neste arrangement

Utlysning til "Film"(#2/2022)
"Følelser" (#3-4/2021)
"Hegel og hans arv" (#1-2/2021)
"Hvorfor er det så få kvinnelige filosofer?" (#4/2020)
[Ikke annonsert]

Kjærligheten som betingelse for politisk handling hos barn

Handling og tale førsøker, ifølge Hannah Arendt å svare på spørsmålet «Hvem er du?». En tanke om at mennesket inngår i et fellesskap som legger til rette for handling og tale er sentralt i hennes subjektsforståelse. Derfor forsøker Arendt å...

Logokonkurranse

I 2020 fyller Filosofisk supplement 15 år. I den anledning vil vi oppdatere vår visuelle profil med en ny logo.  Vi ønsker en stilren logo som enkelt kan skiftes farge på, og er anvendbar til alle våre ulike forsider. Den kan inneholde...

Filosofisk fredagsseminar, 8. november, 2019

Fredag 8. november skal Sigurd Jorem, stipendiat ved IFIKK, UiO, holde høstens andre Filosofisk fredagsseminar. Tittel på seminaret er "Conceptual Engineering and The Granularity of What We Care to Preserve".   Seminaret vil bestå av et foredrag på omtrent en time,...

Vi søker tekster til «Biologiens filosofi» (#1/2020)!

-------Foto: Joakim Skaug/Anders Hagen------- Selv om innsendelsesfristen for "Kant" (#5/2019) har utløpt, tar vi fortsatt imot utkast til det nummeret. Se utlysningen her. I løpet av de siste århundrer har naturvitenskapene forandret vår virkelighetsoppfatning. Det hersker ingen tvil om at...

An Interview with Peg Birmingham

——-Illustrasjon: Jenny Hjertaas Ljønes——– Peg Birmingham is professor of philosophy at DePaul University, Chicago, and affiliated research professor at University of Western Sydney. She is one of the leading Hannah Arendt scholars in the US today, critically engaging Arendt’s thought...

Ute nå: «Arendt» (#3-4/2019)

-----——-Illustrasjon: Victoria H. Hamre——–----- Filosofisk supplement sitt nyeste nummer, Arendt (#3-4/2019), er nå på plass hos abonnenter og i butikkene! Dette er vårt lengste nummer hittil, samt vårt aller første dobbeltnummer, men koster bare 65 kr, akkurat som alle våre...

Filosofisk fredagsseminar, 4. oktober, 2019

-----Maleri: Temperantia av Luca Giordano----- Fredag den 4. oktober skal Sverre Hertzberg, som har mastergrad i filosofi fra IFIKK (UiO) og er tidligere redaktør av Filosofisk supplement, holde høstsemesterets første Filosofisk fredagsseminar. Tittel på seminaret vil annonseres omtrent to uker i...

Som fanden leser Bibelen

Svar til Øyvind J. V. Evenstads Marx-kritikk Introduksjon Øyvind J. V. Evenstad skrev i forbindelse med utgivelsen av Marx-nummeret til Filosofisk Supplement en undersøkelse av Det kommunistiske manifest (heretter bare ‘Manifestet’). I innlegget hans inviterer han marxister og andre som...

Hannah Arendt and the Notion of Plurality

In this article I argue that plurality becomes Arendt’s key concept both for the vita activa and for the vita contemplativa. I first present her understanding of politics that arises between men thus creating a space. This space is the...

Vi søker tekster til «Kant» (#5/2019)!

Den siste tenkeren, og kanskje også den eneste, som har påvirket alle nåtidens betydelige metafilosofier – som analytisk filosofi, fenomenologi og kritisk teori – er antageligvis Immanuel Kant (1724 – 1804). Med utgivelsen av Kritikk av den rene fornuft mente...

Notis om kjøp, salg, og medlemskap

------------Illustrasjon: Siv Jakobsen Gran---------- De siste 14 årene har de mange utgavene av redaksjonen i Filosofisk supplement hatt gleden av at våre utgivelser har blitt distribuert rundt i landet, opprinnelig som et (bokstavelig) supplement til det litteraturvitenskapelige tidsskriftet Bøygen, deretter...

En filosofisk undersøkelse av Det kommunistiske manifest

Noen mindre revisjoner ble utført 20.02.2021 I forbindelse med utgivelsen av Filosofisk supplement #2/2019: «Marx» har jeg skrevet denne filosofiske undersøkelsen av Det kommunistiske manifest (1848), verket som la grunnlaget for den marxistiske ideologien (selv om dette ordet har en annen definisjon blant marxister)....