Filosofisk supplement (Fs) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), under Det humanistiske fakultet (HF), Universitetet i Oslo (UiO). Tidsskriftet har som mål å være en kanal for formidling av filosofi og bidra til filosofisk diskusjon både ved og utenfor universitetet. Vi gir ut fire nummer i året og har et opplag på 500. I tillegg arrangerer vi Filosofisk fredagsseminar og debatt, og, i samarbeid med Cinemateket, Aisthesis - Film og filosofi. Tekstlige bidrag kan sendes inn til bidrag@filosofisksupplement.no, mens andre henvendelser bes sendes inn til redaksjon@filosofisksupplement.no.

Aktuell utlysning                          Nyeste numre                                                                                                                                              Siste arrangement

Utlysning til "Fenomenologi" (#3/2018)
"Natur" (#1/2018)
"Relativisme" (#4/2017)
"Informasjon" (#3/2017)
Filosofisk fredagsseminar 27. april 2018

-Bilde: A Young Girl Reading, Fragonard (1776)- Sansning, persepsjon, Anschauungen, sansedata, sense-perception, sensory eller perceptual experience, Wahrnehmung, sensibilia, empiri, ikke-begrepslig mentalt innhold, aisthesis, givenness – er det noe felles for alle disse fenomenene? De fleste tar til enhver tid sansene...

Torsdag 10. november inviterer vi igjen til Aisthesis - film og filosofi på Cinemateket. Lars Christie, Research fellow ved Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict, kommer for å diskutere etiske problemstiller knyttet til bruk av droner i krig,...

----Bilde: Diogenes, J.W. Waterhouse (1905)---- "Doing the best we can't: Om 'ought' implies 'can' prinsippet og om det kan tillate tilfeller der det er umulig å unngå å gjøre noe galt." Tid: 28. oktober 2016, kl. 18.15-20 Sted: Seminarrom 219,...

--------Illustrasjon: Åsne Dorthea Grøgaard-------- Few subjects in modern academia are as self-reflective as philosophy. Much effort has been spent on understanding what the aim of philosophical inquiry is, and which practices and methods will get us there. An instructive way...

----------------Illustrasjon: Yin Yi Look---------------- Filosofisk supplement sitt siste nummer, Vitenskap (#3/2016), er nå på plass hos abonnenter og i butikkene! Alle kan uansett lese et par utdrag fra nummeret her på nettsiden. Lederteksten kan leses her. Her er et utdrag: Filosofien...

Velkommen til det tradisjonelle Filosofiske fredagsseminar i regi av Filosofisk supplement! Semesterets første fredagsseminar finner sted fredag 9. september ved Solveig Nygaard Selseth som skal snakke om et tema fra hennes mastergradsoppgave om "firedimensjonalisme". Foredraget blir holdt på engelsk. Det...

---Bilde: The Death of Socrates, David (1787)--- Sannhet er et av de store områdene innenfor filosofien. Og i neste utgave av Filosofisk supplement vil vi gjerne presentere ditt bidrag til diskusjonen av dette temaet. Betyr «‘φ’ er sann» det samme...

Filosofisk supplement is happy to present our interview with the Dagfinn Føllesdal, the Clarence Irving Lewis Professor of Philosophy Emeritus at Stanford University and professor emeritus at IFIKK, UiO.

-----------Illustrasjon: Martina Mercellová----------- Filosofisk supplement sitt siste nummer, Identitet (#2/2016), er nå på plass hos abonnenter og i butikkene! Alle kan uansett lese et par utdrag fra nummeret her på nettsiden. Lederteksten kan leses her. Her er et utdrag: Anta...

-Bilde: An Experiment on a Bird..., Derby (1768)- Vitenskapen kan karakteriseres som menneskehetens mest vellykkede epistemiske prosjekt. Moderne vitenskap har i løpet av kort tid oppnådd spektakulære resultater som har gitt oss makt til å forandre verden; filosofiens merittliste synes å blekne...

Internett er raskt blitt en så allestedsnærværende og gjennomsyrende del av våre liv at vi finner det vanskelig å leve uten. Og ikke bare det; vi finner det i større og større grad vanskelig å forestille oss en tilværelse uten....

------Bilde: Der Ritter, Albrecht Dürer (1513)------ Gjennom historien har det vært en rekke syn som i en eller annen forstand har utvist skepsis til fenomenet moralitet. Innen moderne verditeori og metaetikk er det posisjonen kalt moralsk feilteori som er den...