Filosofisk supplement (opprettet i 2005) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo (UiO). Tidsskriftet har som mål å være en kanal for formidling av filosofi og bidra til filosofisk diskusjon både ved og utenfor universitetet. Vi utgir fire nummer i året og har et opplag på 500. I tillegg arrangerer vi Filosofisk fredagsseminar og Filosofisk debatt, og, i samarbeid med Cinemateket, Aisthesis - Film og filosofi.             Kontakt: Tekstlige bidrag kan sendes inn til bidrag@filosofisksupplement.no, mens andre henvendelser bes vennligst sendes til redaksjon@filosofisksupplement.no.

Aktuell utlysning                          Siste utgaver                                                                                                                                               Neste arrangement

Utlysning til "Kritisk teori" (#4/2018)
"Fenomenologi" (#3/2018)
"Pluralisme" (#2/2018)
"Natur" (#1/2018)
Filosofisk fredagsseminar 5. okt. 2018

Vi søker tekster til #2/2017: «Matematikkens filosofi»!

----Bilde: Newton, William Blake (1795-1805)---- «2 + 2 = 4» Få påstander synes å være like åpenbare. Ta to, også to til, og du sitter nødvendigvis igjen med fire. Ferdig snakka! Spør du derimot en filosof er det mer, faktisk...

Filosofisk fredagsseminar, 27. januar 2017

------Bilde: La Lavatoria, Tintoretto (1548-9)------ Tilgivelse adskilles gjerne fra lignende fenomen, som det å unnskylde, benåde, eller bære over med, ved å forutsette en eller annen form for botshandling eller eksplisitt anger. Tilgivelse er, vil mange si, i hovedsak det...

Søren Kierkegaard: En historisk-biografisk lesning

-------Bilde: Prodigal Son, Guercino (1619)------- Statueres Øieblikket, da er Paradoxet der; thi i sin meest abbrevierende Form kan man kalde Paradoxet Øieblikket; ved Øieblikket bliver den Lærende Usandheden; Mennekset, der kjendte seg selv, bliver raadvild over sig selv, og faar...

Sannhet og eksistens – en smule fra Kierkegaard

------Bilde: What is Truth, Nikolai Ge (1890)------ Jeg er veien, sannheten og livet (Johannes 14:6) Et fundamentalt premiss i eksistensfilosofien til Søren Kierkegaard er at sannhet ikke bare knytter seg til påstander (for eksempel «Sokrates er dødelig») men også til livsførsel,...

An Interview with Thomas Kjeller Johansen

--------Illustrasjon: Åsne Dorthea Grøgaard-------- Thomas Kjeller Johansen studied philosophy and the Classics at Cambridge University, where he did his doctoral work on Aristotle and the sense-organs under the supervision of Myles Burnyeat. He has taught at the Universities of Bristol...

Ute nå: «Sannhet» (#4/2016)

----------------Illustrasjon: Yin Yi Look---------------- Filosofisk supplement sitt siste nummer, Sannhet (#4/2016), er nå på plass hos abonnenter og i butikkene! Alle kan uansett lese et par utdrag fra nummeret her på nettsiden. Lederteksten kan leses her. Her er et utdrag: Alle...

Vi søker tekster til #1/2017: «Sansning»!

-Bilde: A Young Girl Reading, Fragonard (1776)- Sansning, persepsjon, Anschauungen, sansedata, sense-perception, sensory eller perceptual experience, Wahrnehmung, sensibilia, empiri, ikke-begrepslig mentalt innhold, aisthesis, givenness – er det noe felles for alle disse fenomenene? De fleste tar til enhver tid sansene...

Aisthesis – Film og filosofi: «Eye in the Sky»

Torsdag 10. november inviterer vi igjen til Aisthesis - film og filosofi på Cinemateket. Lars Christie, Research fellow ved Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict, kommer for å diskutere etiske problemstiller knyttet til bruk av droner i krig,...

Filosofisk fredagsseminar, 28. oktober 2016

----Bilde: Diogenes, J.W. Waterhouse (1905)---- "Doing the best we can't: Om 'ought' implies 'can' prinsippet og om det kan tillate tilfeller der det er umulig å unngå å gjøre noe galt." Tid: 28. oktober 2016, kl. 18.15-20 Sted: Seminarrom 219,...

An Interview with Timothy Williamson

--------Illustrasjon: Åsne Dorthea Grøgaard-------- Few subjects in modern academia are as self-reflective as philosophy. Much effort has been spent on understanding what the aim of philosophical inquiry is, and which practices and methods will get us there. An instructive way...

Ute nå: «Vitenskap» (#3/2016)

----------------Illustrasjon: Yin Yi Look---------------- Filosofisk supplement sitt siste nummer, Vitenskap (#3/2016), er nå på plass hos abonnenter og i butikkene! Alle kan uansett lese et par utdrag fra nummeret her på nettsiden. Lederteksten kan leses her. Her er et utdrag: Filosofien...

Filosofisk fredagsseminar, 9. september 2016

Velkommen til det tradisjonelle Filosofiske fredagsseminar i regi av Filosofisk supplement! Semesterets første fredagsseminar finner sted fredag 9. september ved Solveig Nygaard Selseth som skal snakke om et tema fra hennes mastergradsoppgave om "firedimensjonalisme". Foredraget blir holdt på engelsk. Det...