Filosofisk supplement (opprettet i 2005) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo (UiO). Tidsskriftet har som mål å være en kanal for formidling av filosofi og bidra til filosofisk diskusjon både ved og utenfor universitetet. Vi utgir fire nummer i året og har et opplag på 500. I tillegg arrangerer vi Filosofisk fredagsseminar og Filosofisk debatt, og, i samarbeid med Cinemateket, Aisthesis - Film og filosofi.             Kontakt: Tekstlige bidrag skal sendes til bidrag[at]filosofisksupplement.no, mens andre henvendelser skal sendes til redaksjon[at]filosofisksupplement.no.

Aktuell utlysning                          Siste utgaver                                                                                                                                               Neste arrangement

Utlysning til "Aristoteles" (#1/2019)
"Fenomenologi" (#3/2018)
"Pluralisme" (#2/2018)
"Natur" (#1/2018)
Filosofisk fredagsseminar 25. jan. 2019

Ute nå: «Matematikkens filosofi» (#2/2017)

-----------Illustrasjon: Abirami Logendran----------- Filosofisk supplement sitt siste nummer, Matematikkens filosofi (#2/2017), er nå på plass hos abonnenter og i butikkene! Alle kan uansett lese et par utdrag fra nummeret her på nettsiden. Lederteksten kan leses her. Her er et utdrag: Matematikk...

Quentin Tarantino, sadisme og Sade-isme

---------Bilde: Fra filmen The Hateful Eight--------- I denne første, sannsynligvis siste, utgave av film og moral søker jeg å vise at den verdenskjente filmskaper Quentin Tarantino har lagd filmer i Marquis de Sades ånd – og forutsetter en viss kjennskap...

Vi søker tekster til #3/2017: «Informasjon»!

Både menneskets utforskning av verden og kommunikasjonen oss imellom blir stadig mer kompleks og avansert. Mikroskopet og teleskopet viser oss – i hver sin retning – stadig mer detaljert det som tidligere har vært skjult for det blotte øyet. Telefonen...

Aisthesis – Film og filosofi: «Splice»

Tirsdag 16. mai inviterer vi igjen til Aisthesis - film og filosofi på Cinemateket. Anna Smajdor, førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Oslo, kommer for å diskutere etiske spørsmål knyttet til modifikasjon av det menneskelige genmaterialet og vitenskapelig praksis innen...

Filosofisk fredagsseminar, 12. mai 2017

------Bilde: Excursion, Henri-Edmond Cross------ I denne omgang skal Anne Myklebust ta for seg tematikken i hennes masteroppgave om Axel Honneth: "Hva er et godt samfunn og hvordan kan vi skape dette?" Og i forlengelse av dette spørsmålet; hva er sammenhengen...

Filosofi og forståelse: Et intervju med Kristin Gjesdal

--------Illustrasjon: Åsne Dorthea Grøgaard-------- Kristin Gjesdal er Associate Professor i filosofi ved Temple University i Philadelphia og Professor II i filosofi ved Universitetet i Oslo. Gjesdal har blant annet utgitt Gadamer and the Legay of German Idealism og Herder’s Hermeneutics...

Ute nå: «Sansning» (#1/2017)

---------------Illustrasjon: Katrine Lund--------------- Filosofisk supplement sitt siste nummer, Sansning (#1/2017), er nå på plass hos abonnenter og i butikkene! Alle kan uansett lese utdrag fra nummeret her på nettsiden. Lederteksten finnes her. Her er et utdrag: Vi får, om ikke all,...

Vi søker tekster til #2/2017: «Matematikkens filosofi»!

----Bilde: Newton, William Blake (1795-1805)---- «2 + 2 = 4» Få påstander synes å være like åpenbare. Ta to, også to til, og du sitter nødvendigvis igjen med fire. Ferdig snakka! Spør du derimot en filosof er det mer, faktisk...

Filosofisk fredagsseminar, 27. januar 2017

------Bilde: La Lavatoria, Tintoretto (1548-9)------ Tilgivelse adskilles gjerne fra lignende fenomen, som det å unnskylde, benåde, eller bære over med, ved å forutsette en eller annen form for botshandling eller eksplisitt anger. Tilgivelse er, vil mange si, i hovedsak det...

Søren Kierkegaard: En historisk-biografisk lesning

-------Bilde: Prodigal Son, Guercino (1619)------- Statueres Øieblikket, da er Paradoxet der; thi i sin meest abbrevierende Form kan man kalde Paradoxet Øieblikket; ved Øieblikket bliver den Lærende Usandheden; Mennekset, der kjendte seg selv, bliver raadvild over sig selv, og faar...

Sannhet og eksistens – en smule fra Kierkegaard

------Bilde: What is Truth, Nikolai Ge (1890)------ Jeg er veien, sannheten og livet (Johannes 14:6) Et fundamentalt premiss i eksistensfilosofien til Søren Kierkegaard er at sannhet ikke bare knytter seg til påstander (for eksempel «Sokrates er dødelig») men også til livsførsel,...

An Interview with Thomas Kjeller Johansen

--------Illustrasjon: Åsne Dorthea Grøgaard-------- Thomas Kjeller Johansen studied philosophy and the Classics at Cambridge University, where he did his doctoral work on Aristotle and the sense-organs under the supervision of Myles Burnyeat. He has taught at the Universities of Bristol...