Filosofisk supplement (Fs) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), under Det humanistiske fakultet (HF), Universitetet i Oslo (UiO). Tidsskriftet har som mål å være en kanal for formidling av filosofi og bidra til filosofisk diskusjon både ved og utenfor universitetet. Vi gir ut fire nummer i året og har et opplag på 500. I tillegg arrangerer vi Filosofisk fredagsseminar og, i samarbeid med Cinemateket, Aisthesis - Film og filosofi. Bidrag kan innsendes til bidrag@filosofisksupplement.no, mens andre henvendelser bes sendes til redaksjon@filosofisksupplement.no. Våre fem siste utgivelser er:
#1/2018, "Natur"
#4/2017, "Relativisme"
#3/2017, "Informasjon"
#2/2017, "Matematikkens filosofi"
#1/2017, "Sansning"

----------------Illustrasjon: Yin Yi Look---------------- Filosofisk supplement sitt siste nummer, Vitenskap (#3/2016), er nå på plass hos abonnenter og i butikkene! Alle kan uansett lese et par utdrag fra nummeret her på nettsiden. Lederteksten kan leses her. Her er et utdrag: Filosofien...

Velkommen til det tradisjonelle Filosofiske fredagsseminar i regi av Filosofisk supplement! Semesterets første fredagsseminar finner sted fredag 9. september ved Solveig Nygaard Selseth som skal snakke om et tema fra hennes mastergradsoppgave om "firedimensjonalisme". Foredraget blir holdt på engelsk. Det...

---Bilde: The Death of Socrates, David (1787)--- Sannhet er et av de store områdene innenfor filosofien. Og i neste utgave av Filosofisk supplement vil vi gjerne presentere ditt bidrag til diskusjonen av dette temaet. Betyr «‘φ’ er sann» det samme...

Filosofisk supplement is happy to present our interview with the Dagfinn Føllesdal, the Clarence Irving Lewis Professor of Philosophy Emeritus at Stanford University and professor emeritus at IFIKK, UiO.

-----------Illustrasjon: Martina Mercellová----------- Filosofisk supplement sitt siste nummer, Identitet (#2/2016), er nå på plass hos abonnenter og i butikkene! Alle kan uansett lese et par utdrag fra nummeret her på nettsiden. Lederteksten kan leses her. Her er et utdrag: Anta...

-Bilde: An Experiment on a Bird..., Derby (1768)- Vitenskapen kan karakteriseres som menneskehetens mest vellykkede epistemiske prosjekt. Moderne vitenskap har i løpet av kort tid oppnådd spektakulære resultater som har gitt oss makt til å forandre verden; filosofiens merittliste synes å blekne...

Internett er raskt blitt en så allestedsnærværende og gjennomsyrende del av våre liv at vi finner det vanskelig å leve uten. Og ikke bare det; vi finner det i større og større grad vanskelig å forestille oss en tilværelse uten....

------Bilde: Der Ritter, Albrecht Dürer (1513)------ Gjennom historien har det vært en rekke syn som i en eller annen forstand har utvist skepsis til fenomenet moralitet. Innen moderne verditeori og metaetikk er det posisjonen kalt moralsk feilteori som er den...

----Bilde: St. Michael, Luca Giordano (1663)---- Persepsjon er et utgangspunkt for å kunne si noe om virkeligheten, men persepsjonsinntrykkene begrenses gjerne i sitt omfang til kun å gi informasjon om den konkrete, eller fysiske, virkeligheten. En fullstendig persepsjonsteori vil også...

Torsdag 17. mars inviterer vi igjen til Aisthesis - film og filosofi på Cinemateket. Ingvild Torsen, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, kommer for å snakke om Steve McQueens kritikerroste spillefilmdebut Hunger fra 2008. Kort om film og foredrag: Kroppen har...

--------Illustrasjon: Åsne Dorthea Grøgaard-------- Nietzsche ser ut til å være evig relevant; selv om man ikke nødvendigvis hverken ønsker eller behøver å snakke om ham, lirker han seg inn i debatten rundt middagsbordet, diskusjonen på puben, dialogen utenfor forelesningssalen og...

----------Bilde: Selvportrett, Jan-Ove Tuv---------- Rafaels freske Skolen i Athen fanger Platon og Aristoteles, som freskens midtpunkt, vandrende midt i en ivrig diskusjon. De er representert i det som er blitt kjente positurer: Platon oppadpekende og Aristoteles nedadvisende. Ser vi for oss at...