Filosofisk supplement (Fs) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), under Det humanistiske fakultet (HF), Universitetet i Oslo (UiO). Tidsskriftet har som mål å være en kanal for formidling av filosofi og bidra til filosofisk diskusjon både ved og utenfor universitetet. Vi gir ut fire nummer i året og har et opplag på 500. I tillegg arrangerer vi Filosofisk fredagsseminar og, i samarbeid med Cinemateket, Aisthesis - Film og filosofi. Bidrag kan innsendes til bidrag@filosofisksupplement.no, mens andre henvendelser bes sendes til redaksjon@filosofisksupplement.no. Våre fem siste utgivelser er:
#1/2018, "Natur"
#4/2017, "Relativisme"
#3/2017, "Informasjon"
#2/2017, "Matematikkens filosofi"
#1/2017, "Sansning"

--------Illustrasjon: Åsne Dorthea Grøgaard-------- Kristin Gjesdal er Associate Professor i filosofi ved Temple University i Philadelphia og Professor II i filosofi ved Universitetet i Oslo. Gjesdal har blant annet utgitt Gadamer and the Legay of German Idealism og Herder’s Hermeneutics...

---------------Illustrasjon: Katrine Lund--------------- Filosofisk supplement sitt siste nummer, Sansning (#1/2017), er nå på plass hos abonnenter og i butikkene! Alle kan uansett lese utdrag fra nummeret her på nettsiden. Lederteksten finnes her. Her er et utdrag: Vi får, om ikke all,...

----Bilde: Newton, William Blake (1795-1805)---- «2 + 2 = 4» Få påstander synes å være like åpenbare. Ta to, også to til, og du sitter nødvendigvis igjen med fire. Ferdig snakka! Spør du derimot en filosof er det mer, faktisk...

------Bilde: La Lavatoria, Tintoretto (1548-9)------ Tilgivelse adskilles gjerne fra lignende fenomen, som det å unnskylde, benåde, eller bære over med, ved å forutsette en eller annen form for botshandling eller eksplisitt anger. Tilgivelse er, vil mange si, i hovedsak det...

-------Bilde: Prodigal Son, Guercino (1619)------- Statueres Øieblikket, da er Paradoxet der; thi i sin meest abbrevierende Form kan man kalde Paradoxet Øieblikket; ved Øieblikket bliver den Lærende Usandheden; Mennekset, der kjendte seg selv, bliver raadvild over sig selv, og faar...

------Bilde: What is Truth, Nikolai Ge (1890)------ Jeg er veien, sannheten og livet (Johannes 14:6) Et fundamentalt premiss i eksistensfilosofien til Søren Kierkegaard er at sannhet ikke bare knytter seg til påstander (for eksempel «Sokrates er dødelig») men også til livsførsel,...

--------Illustrasjon: Åsne Dorthea Grøgaard-------- Thomas Kjeller Johansen studied philosophy and the Classics at Cambridge University, where he did his doctoral work on Aristotle and the sense-organs under the supervision of Myles Burnyeat. He has taught at the Universities of Bristol...

----------------Illustrasjon: Yin Yi Look---------------- Filosofisk supplement sitt siste nummer, Sannhet (#4/2016), er nå på plass hos abonnenter og i butikkene! Alle kan uansett lese et par utdrag fra nummeret her på nettsiden. Lederteksten kan leses her. Her er et utdrag: Alle...

-Bilde: A Young Girl Reading, Fragonard (1776)- Sansning, persepsjon, Anschauungen, sansedata, sense-perception, sensory eller perceptual experience, Wahrnehmung, sensibilia, empiri, ikke-begrepslig mentalt innhold, aisthesis, givenness – er det noe felles for alle disse fenomenene? De fleste tar til enhver tid sansene...

Torsdag 10. november inviterer vi igjen til Aisthesis - film og filosofi på Cinemateket. Lars Christie, Research fellow ved Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict, kommer for å diskutere etiske problemstiller knyttet til bruk av droner i krig,...

----Bilde: Diogenes, J.W. Waterhouse (1905)---- "Doing the best we can't: Om 'ought' implies 'can' prinsippet og om det kan tillate tilfeller der det er umulig å unngå å gjøre noe galt." Tid: 28. oktober 2016, kl. 18.15-20 Sted: Seminarrom 219,...

--------Illustrasjon: Åsne Dorthea Grøgaard-------- Few subjects in modern academia are as self-reflective as philosophy. Much effort has been spent on understanding what the aim of philosophical inquiry is, and which practices and methods will get us there. An instructive way...