Filosofisk supplement (stiftet i 2005) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo (UiO). Tidsskriftet har som mål å være en kanal for formidling av filosofi og bidra til filosofisk diskusjon både ved og utenfor universitetet. Vi utgir fire utgaver i året og har et opplag på 250. I tillegg arrangerer vi Filosofisk fredagsseminar og Filosofisk debatt, og slippfest for hver utgivelse. Vi søker alltids nye medlemmer! Kontakt: Tekstlige bidrag skal sendes til bidrag[at]filosofisksupplement[dot]no mens andre henvendelser skal sendes til redaksjon[at]filosofisksupplement[dot]no. Informasjon om løssalg og abonnement foreligger her -- bestill abonnement her, eller foreta enkeltkjøp her! Kjøp i løssalg koster 65 kr, men flere tilbud er også tilgjengelige.

Aktuell utlysning                          Siste utgaver                                                                                                                                               Neste arrangement

Utlysning til "Stoisisme"(#3/2020)
"Litteraturens filosofi" (#2/2020)
"Biologiens filosofi" (#1/2020)
"Kant" (#5/2019)
[Ikke annonsert]

An Interview with Tim Withmarsh

-----------------Illustrasjon: Vilde Ung----------------- Tim Whitmarsh is A. G. Leventis Professor of Greek Culture at the University of Cambridge. He is best known for his work on the Greek literary culture of the Roman Empire, the Second Sophistic, and the ancient...

Ute nå: “Fiksjon” (#1/2015)

--------------Illustrasjon: Mats A. Larsen-------------- Filosofisk supplement sitt siste nummer, Fiksjon (#1/2015), er nå på plass hos abonnenter og i butikkene! Alle kan uansett lese utdrag fra nummeret her på nettsiden. Lederteksten finnes her. Her er et utdrag: Hvilken rolle spiller fiksjon...

Vi søker tekster til #2/2015: “Realisme”!

Finnes den ytre verden? Finnes elektroner, kvarker og andre entiteter vitenskapen snakker om? Moralske egenskaper, som godhet og ondskap? Hva med estetiske egenskaper, som skjønnhet? Positive svar på slike spørsmål er gjerne uttrykk for filosofiske posisjoner som går under navnet...

Filosofisk fredagsseminar, 6. mars 2015

I 1974 kom det ut en kort, leken artikkel skrevet av Thomas Nagel. I artikkelen på 17 sider reflekterer Nagel over hvordan det er å være en flaggermus, og hva dette har å si for spørsmålene om bevissthet og hvordan...

Den lovmessige frihets garanti

-Bilde: Eidsvold 1814, Oscar Wergeland (1885)- I år har me feira 200-årsjubileet for den norske Grunnlova – ei grunnlov me ofte har fått høyra var ei av dei mest moderne og radikale i Europa for si tid. Korleis var det...

Infomøte, 27. januar 2015

Filosofisk supplement er Norges eneste studentdrevne filosofitidsskrift. Vi søker nå etter nye redaksjonsmedlemmer, og arrangerer i den forbindelse et åpent og uforpliktende møte for å fortelle om hva vi holder på med. Vil du vite hva det innebærer å være...

Some Thoughts on the Second Gettier Case

In his seminal paper “Is justified true belief knowledge?” Edmund Gettier shows how the classical definition of knowledge which all philosophy students now know by heart, JTB, is not a sufficient definition. In case you haven’t heard the definition I’ll...

Aisthesis – Film og filosofi: “Blind”

Torsdag 11. desember er det igjen duket for Aisthesis – film og filosofi. Denne gangen kommer Drude von der Fehr, som vil foredra til Eskil Vogts «Blind» (2014). En kvinne er blitt blind. Hun lever i en indre verden. I...

Filosofisk debatt, 9. desember 2014

I anledning utgivelsen av vårt nye nummer, som har temaet "Bevissthet", inviterer Filosofisk supplement alle og enhver til semesterets andre filosofiske debatt, på Arne Næss' auditorium på Georg Morgenstiernes hus. Den blir en diskusjon om panpsykisme -- oppfatningen om at...

An Interview With Sebastian Watzl

A rainy Tuesday morning we arrived at Sebastian Watzl’s office. The appointment was to talk with him about a mouthful of philosophical issues related to attention, his area of expertise. Not long ago, he joined the Centre for the Study...

Ute nå: “Bevissthet” (#4/2014)

—--———Illustrasjon: Mats A. Larsen———–-- Filosofisk supplement sitt siste nummer, Bevissthet (#4/2014), er nå på plass hos abonnenter og i butikkene! Alle kan uansett lese utdrag fra nummeret her på nettsiden. Lederteksten finnes her. Her er et utdrag: Bevissthet er et...

Vi søker tekster til #1/2015: “Fiksjon”!

--Bilde: The Death of Sardanapalus, Delacroix-- Karl: Hva var det Hamlet sa igjen? William: «To be or not to be». Karl: Ja, det var det. Veldig eksistensielt til en engelskmann å være. William: Hamlet er faktisk dansk. Karl: Åja. Denne lille...