Overmennesket i Frognerparken: Respons til Rune Eidsaas “Frognerparken som modernitetens absurde tempel”