Metafysikk med strenge spilleregler: en samtale med Eyjólfur Kjalar Emilsson