Livsverda – Korrektiv eller supplement til samfunnsvitenskapen?