Leserinnlegg: Klage


Som tidligere redaktør av Filosofisk supplement er tidsskriftet et av mine hjertebarn. Når jeg nå ser barnet vanskjøttes ser jeg på det som min plikt å melde ifra. Omsorgssvikten skyldes det store fraværet av kvinnelige redaksjonsmedlemmer og bidragsytere.

Etter at jeg ble uteksaminert fra Blindern i 2011 har jeg tilbragt tre år i utlandet før jeg nå er tilbake her på Blindern. Her hadde jeg et gledelig gjensyn med hjertebarnet, da de siste utgavene av Filosofisk supplement var flott plassert ved kaffemaskina i tredje etasje på Georg Morgenstiernes hus. Men her om dagen ble jeg oppmerksom på en ting: Det er svært, svært få kvinnelige redaksjonsmedlemmer og bidragsytere. Dette ser jeg på som et problem og en svakhet. Her har redaksjonen virkelig har en jobb å gjøre.

Mer presist, så var det jeg la merke til dette: I siste nummer, Fiksjon, er det kun ett skriftlig kreditert bidrag av en kvinne, av de totalt åtte krediterte bidragene (med «kreditert» mener jeg bidrag med oppgitt forfatternavn). I nummeret før, Bevissthet, var det én kvinnelig medforfatter på totalt 11 krediterte bidrag. I nummeret før der igjen, Apologetikk, var det ingen kvinnelige bidragsytere på totalt 12 bidrag. For å summere: I de tre siste utgivelsene har 1,5 bidrag vært skrevet av kvinnelige studenter, mot 29,5 bidrag skrevet av mannlige studenter. Dette er flaut! Jeg skammer meg (nesten) på deres vegne. Ja da, det er et og annet mesterbrev hvor kvinnelige studenter portretteres. Men å bli gjort stas på og vist frem som mester er ikke det samme som å skrive et bidrag. Videre la jeg merke til at det i siste nummer kun er ett kvinnelig redaksjonsmedlem. I nummeret før det var det to. Hadde dette vært en redaksjon på fire stykker så kunne dette vært akseptabelt. Det er det derimot ikke når redaksjonen består av 9–12 personer.

Det jeg tenker er: Redaksjonen gjør ikke nok for å engasjere kvinnelige studenter til å bidra i Filosofisk supplement. Åpenbart. Så til dere redaksjonsmedlemmer: Ta grep. Diskuter hvordan dere kan endre på dette. Dere må gjøre tiltak for å oppmuntre kvinnelige studenter til sende inn bidrag og dere bør satse på minimum 40 % kvinner i redaksjonen. For, som dere nok er smertelig klar over, så står redaksjonsmedlemmene selv for et betydelig antall av bidragene.1

Noter

[1] Redaksjonen har oppfordret (utfordret?) meg til å opplyse om hvor mange kvinner det var i redaksjonen da jeg selv var redaktør. En kjapp undersøkelse viser at i nr. 1/2010 var 6 av 14 redaksjonsmedlemmer kvinner, i nr. 2/2010 var 6 av 13 kvinner, i nr. 3/2010 var 7 av 15 kvinner. Jeg kan også opplyse at under hele min tid som redaksjonsmedlem (1/2009-1/2011) var det aldri tilsvarende tilstander: Aldri var det så få kvinner i redaksjonen.


2 responses to “Leserinnlegg: Klage”

  1. Dette innlegget peker på et reelt problem: Det er vel ingen som vil nekte for at det er dumt at Fs har så få kvinnelige bidragsytere og redaksjonsmedlemmer. Samtidig synes jeg ikke du har begrunnet påstanden om at denne ubalansen er en følge av dårlige redaksjonelle rutiner.

    Gitt at kvinner er underrepresentert blant norske fagfilosofer og filosofistudenter (noe de er), og at Fs først og fremst henvender seg til denne gruppen når de ser etter potensielle forfattere og redaksjonsmedlemmer (noe de gjør), trenger ikke kjønnsubalansen å være et tegn på «vanskjøttelse». Tvert i mot, faktisk – det kan være et tegn på at Fs’ rutiner er rimelige og rettferdige (især i betydningen «kjønnsblinde»), og derfor gjenspeiler målgruppens sammensetning. At denne sammensetningen er såpass mannstung er igjen dumt, men det er knapt noe Fs kan noe for.

    Nå kan man selvfølgelig si seg uenig i at Fs’ rutiner må være kjønnsblinde for å være rettferdige – kanskje kvotering er helt greit (eller til og med moralsk påbudt) i tilfeller som dette. Poenget er bare at dette er en høyst kontroversiell påstand, og at det – hvis jeg har rett – også er et premiss du trenger for å kunne trekke de konklusjonene du trekker. Men du forsvarer aldri dette kontroversielle premisset – du gjør det ikke en gang klart at du er avhengig av det. Det gjør at argumentet blir temmelig svakt.

  2. Hei Brynjolf! Du skriver “Gitt at kvinner er underrepresentert blant norske fagfilosofer og filosofistudenter (noe de er), og at Fs først og fremst henvender seg til denne gruppen når de ser etter potensielle forfattere og redaksjonsmedlemmer (noe de gjør), trenger ikke kjønnsubalansen å være et tegn på «vanskjøttelse».”

    Filosofisk supplement er et tidsskrift av og for filosofistudenter. Derfor er det kjønnsbalansen i studentmassen (ikke blant fagfilosofene) som er relevant i denne sammenhengen, da det er studenter de henvender seg til når de ser etter forfattere og redaksjonsmedlemmer. Så, er det mannsdominans blant studentene på filosofi på UiO? Hvis du har tall på dette, så del dem gjerne. Hvis jeg skal tippe, så tror jeg det er flere kvinnelige enn mannlige studenter på BA-nivå, så ca 50/50, eller maks 40 kvinner /60 menn på MA. Hvis antagelsen min stemmer, så kan man ikke skylde på mannsdominansen når man skal forklare hvorfor Fs har så få kvinnelige redaksjonsmedlemmer og bidragsytere.

    Du skriver: “Det er vel ingen som vil nekte for at det er dumt at Fs har så få kvinnelige bidragsytere og redaksjonsmedlemmer.” Enig. Jeg har tatt dette som et grunnpremiss, nettopp fordi jeg regner med at ingen er uenige i det. Og hvis man virkelig er enig i dette, altså at det er dumt at Fs har så få kvinnelige bidragsytere og redaksjonsmedlemmer, så er neste skritt å spørre hva redaksjonen kan gjøre med det. Selv mener jeg definitivt at redaksjonen bør gå mer aktivt til verks for å få inn kvinner i redaksjonen. Det vil også medføre flere bidrag av kvinner, for redaksjonen skriver svært mange av bidragene selv.

Leave a Reply to Brynjolf Bjarme Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *