Lenker


Andre nettsider for Filosofisk supplement:

HF-side (Det humanistiske fakultet), Universitetet i Oslo – For informasjon om tidsskriftet.

Facebook – For informasjon om arrangementer, nyheter og utlysninger.

Twitter – Kontonavn: @filososupplement.

Samarbeidspartnere:

IFIKK – Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, under Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Cinemateket  – Norsk filminstitutts cinematek i Oslo. I samarbeid med Cinemateket arrangerer vi Aisthesis – Film og filosofi.

Salongen – Nettportal for filosofi og idéhistorie.

Tidsskriftforeningen – Fellesorganisasjon for store og små tidsskrifter.

Bøygen  – Tidsskrift tilknyttet litteraturstudier ved Universitetet i Oslo.

Fortid  – Fagtidsskrift tilknyttet historiestudier ved Universitetet i Oslo.

Internsider:

Viteboka – Internside for medlemmer av redaksjonen.

Google Drive – For deling av dokumenter mellom redaksjonsmedlemmer.

Administrasjon – For redigering av nettsiden (for nettredaktør).