Redaktører (#3/2018)
Dag August Schmedling Dramer
Sverre Hertzberg
Martin Nyberg
Artikler og
Fra forskningsfronten
Oda K. S. Davanger
Spalter
Maren Kildahl Fjeld
Kritikk og omtale
Henrik Voldstad
Layout
Håkon Blystad
Erik Kjos Fonn
Sekretær
Håkon Blystad
Illustrasjoner
Martin Nyberg
Økonomi
Tormod Fjeld Lie
Abonnement og salg
Åshild Fløgstad Svensson
PR
Sverre Hertzberg
Nettredaktør og
Filosofisk fredagsseminar og debatt
Patrick J. Winther-Larsen
Aisthesis – Film og filosofi
Dag August Schmedling Dramer
Øvrig medlem
Joachim Kvamme
Anja Bache-Wiig Solberg