Redaktører (#5/2019)
Harald Langslet Kavli
Henrik Voldstad
Artikler
Harald Langslet Kavli
Illustrasjoner
Jenny Hjertaas Ljønes
Nettredaktør
Harald Langslet Kavli
Abonnement og salg
Henrik Voldstad
Layout
Øyvind J.V. Evenstad
Jenny Hjertaas Ljønes
Økonomi
Vemund Jernsletten
Filosofisk fredagsseminar og debatt
Øyvind J.V. Evenstad
PR
Sindre Brennhagen
Øvrige medlemmer
Ali Jones Alkazemi
Ylva Bordsenius
Ole Andreas Eide Johnsen
Erik Løvhaugen
Helge Myhre
Maia Nielsen
Julia Szensny
Patrick J. Winther-Larsen