Redaktører (#2/2019)
Tormod Fjeld Lie
Patrick J. Winther-Larsen
Artikler
Jenny Hjertaas Ljønes
Nettredaktør
Harald Langslet Kavli
Abonnementt og salg
Aisthesis – Film og filosofi
Henrik Voldstad
Layout
Øyvind J.V. Evenstad
Harald Langslet Kavli
Patrick J. Winther-Larsen
Illustrasjoner
Martin Nyberg
Økonomi
Sekretær
Vemund Jernsletten
Filosofisk fredagsseminar
og debatt
Øyvind J.V. Evenstad
PR
Sindre Brennhagen
Øvrige medlemmer
Ylva Bordsenius
Dag August Schmedling Dramer
Erik Kjos Fonn
Sverre Hertzberg
Julia Szensny