Redaktører (#5/2019)
Harald Langslet Kavli
Henrik Voldstad
Artikler
Erik Løvhaugen
Illustrasjoner
Jenny Hjertaas Ljønes
Nettredaktør
Maia Nielsen
Abonnement og salg
Ali Jones Alkazemi
Layout
Øyvind J.V. Evenstad
Jenny Hjertaas Ljønes
Økonomi
Vemund Jernsletten
Filosofisk fredagsseminar og debatt
Øyvind J.V. Evenstad
PR
Sindre Brennhagen
Øvrige medlemmer
Ylva Bordsenius
Ole Andreas Eide Johnsen
Erik Løvhaugen
Helge Myhre
Julia Szensny
Patrick J. Winther-Larsen