Redaktører (#3/2019)
Øyvind J.V. Evenstad
Vemund Jernsletten
Patrick J. Winther-Larsen
Artikler og
illustrasjoner
Jenny Hjertaas Ljønes
Nettredaktør
Harald Langslet Kavli
Abonnement og salg
Henrik Voldstad
Layout
Øyvind J.V. Evenstad
Harald Langslet Kavli
Økonomi og
sekretær
Vemund Jernsletten
Filosofisk fredagsseminar og debatt
Øyvind J.V. Evenstad
PR
Sindre Brennhagen
Øvrige medlemmer
Ylva Bordsenius
Erik Kjos Fonn
Helge Myhre
Julia Szensny