Redaktører (#2/2018)
Håkon Blystad
Joachim Kvamme
Artikler og
Fra forskningsfronten
Oda K. S. Davanger
Intervju og
mesterbrev
(LEDIG VERV)
Spalter
Adrian Kristing Ommundsen
Kritikk og omtale
Henrik Voldstad
Layout
Veslemøy E. X. Kaen
Illustrasjoner
Martin Nyberg
Økonomi
Tormod Fjeld Lie
Abonnement og salg
Håkon Blystad
Nettredaktør og
Filosofisk fredagsseminar og debatt
Patrick J. Winther-Larsen
PR
Sverre Hertzberg
Sekretær og
Aisthesis – Film og filosofi
Dag August Schmedling Dramer
Øvrige medlemmer
Maren Kildahl Fjeld
Erik Kjos Fonn
Åshild Fløgstad Svensson