Redaktører (#3-4/2019)
Vemund Jernsletten
Patrick J. Winther-Larsen
Artikler og
illustrasjoner
Jenny Hjertaas Ljønes
Nettredaktør
Harald Langslet Kavli
Abonnement og salg
Henrik Voldstad
Layout
Øyvind J.V. Evenstad
Harald Langslet Kavli
Patrick J. Winther-Larsen
Økonomi og
sekretær
Vemund Jernsletten
Filosofisk fredagsseminar og debatt
Øyvind J.V. Evenstad
PR
Sindre Brennhagen
Øvrige medlemmer
Ylva Bordsenius
Ole Eide
Helge Myhre
Julia Szensny