Redaktører (#1/2020)
Harald Langslet Kavli
Maia Nielsen
Artikler
Erik Løvhaugen
Illustrasjoner
Maia Nielsen
Nettredaktør
Maia Nielsen
Abonnement og salg
Ali Jones Alkazemi
Layout
Øyvind J.V. Evenstad
Økonomi
Vemund Jernsletten
Filosofisk fredagsseminar og debatt
Øyvind J.V. Evenstad
PR
Sindre Brennhagen
Øvrige medlemmer
Ylva Bordsenius
Ole Andreas Eide Johnsen
Thea Thori Kogstad
Erik Løvhaugen
Helge Myhre
Eirin Prøven
Julia Szensny
Patrick J. Winther-Larsen