Hvem er vi?

Filosofisk supplement (Fs) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Universitetet i Oslo. Tidsskriftet har som mål å være en kanal for formidling av filosofi og bidra til filosofisk diskusjon både ved og utenfor universitetet. Vi gir ut fire nummer i året og har et opplag på 500.

Fire-fem ganger i semesteret inviterer vi til «Filosofisk Fredagsseminar», hvor en nåværende eller nylig utskrevet student ved UiO holder foredrag, med påfølgende diskusjon – som gjerne viser seg å vare ut i de små timer. I samarbeid med Cinemateket driver arrangerer vi også «Aisthesis», som tar for seg forholdet mellom film og filosofi, og hvor en filosof holder et innledende foredrag før visning av en aktuell film.

Filosofi er svært viktig. Der andre ser kaos, og går seg bort i mylderet, kan filosofien bringe klarhet. Og omvendt, der ingen ser problemer kan filosofen dukke opp og avsløre de alvorligste skavanker. Filosofien har derfor en dobbeltsidig funksjon – å skape både orden og uorden, ro og uro. Vi håper å kunne bidra til at begge disse tendensene blomstrer i den norske fagkritiske offentlighet.

Har du lyst til å skrive for oss?

Tekstene i tidsskriftet er i hovedsak skrevet av studenter ved UiO, men også eksterne bidrag vurderes. Vi tar imot artikler, filosofiske essays, intervjuer, debattinnlegg og anmeldelser av bøker, filmer, teater, utstillinger osv. med filosofisk interessant innhold.Vi hjelper deg gjerne til å formidle dine filosofiske tanker. Derfor gir vi grundige tilbakemeldinger på både språk og innhold i innsendte bidrag. Du vil få konkrete forslag til forbedring og vi lover tett oppfølging.

Har du en ferdig tekst, et tidligere arbeid som kan omarbeides, eller bare en idé? Les mer om neste nummers tema og ta kontakt med oss på redaksjon@filosofisksupplement.no. Vi tar også imot tekster utenfor tema.