Om oss

Filosofisk supplement (Fs) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Universitetet i Oslo. Tidsskriftet har som mål å være en kanal for formidling av filosofi og bidra til filosofisk diskusjon både ved og utenfor universitetet. Vi gir ut fire nummer i året og har et opplag på 500 eksamplarer.

Opptil seks ganger i semesteret inviterer vi til «Filosofisk fredagsseminar», der en nåværende eller nylig uteksaminert student ved UiO (gjerne en Master-student eller doktorgradskandidat) holder foredrag, med påfølgende diskusjon – som gjerne viser seg å vare ut i de små timer. I samarbeid med Cinemateket driver arrangerer vi også «Aisthesis – Film og filosofi», som tar for seg forholdet mellom film og filosofi, og hvor en filosof holder et innledende foredrag før visning av en aktuell film.

Filosofi er svært viktig. Der andre ser kaos, og går seg bort i mylderet, kan filosofien bringe klarhet. Og omvendt, der ingen ser problemer kan filosofen dukke opp og avsløre de alvorligste skavanker. Filosofien har derfor en dobbeltsidig funksjon – å skape både orden og uorden, ro og uro. Vi håper å kunne bidra til at begge disse tendensene blomstrer i den norske fagkritiske offentlighet.

Skriv for oss!

Vi søker kontinuerlig etter nye tekster. Har du en ferdig tekst, en skisse som kan videreutvikles, et tidligere arbeid som kan omarbeides, eller et forslag til et intervju, en oversettelse eller en anmeldelse? Send oss en e-post og fortell om dine tanker på bidrag[at]filosofisksupplement.no

Vi hjelper deg gjerne til å formidle dine filosofiske tanker. Derfor gir vi grundige tilbakemeldinger på både språk og innhold i innsendte bidrag. Du vil også få konkrete forslag til forbedringer, og vi lover tett oppfølging.

Vi prioriterer tekster som knytter an til temaet for kommende nummer, men tar også imot bidrag som faller utenfor. Tekstene i tidsskriftet er i hovedsak skrevet av studenter, men vi vurderer også bidrag fra andre hold. Vi tar imot artikler, essays, intervjuer, oversettelser, debattinnlegg og anmeldelser av bøker, filmer, teateroppsetninger, utstillinger osv. med filosofisk interessant innhold.

Om medlemssøknader

Redaksjonen i Filosofisk supplement ser ofte etter nye redaksjonsmedlemmer som kan bidra til å forbedre tidsskriftet. Når vi aktivt ser etter nytt talent, vil dette annonseres på denne nettsiden. Selv i de tilfeller der vi ikke har annonsert at vi søker etter nye medlemmer, er det mulig å send oss en søknad på redaksjon[at]filosofisksupplement.no. I din søknad er du nødt til å fortelle oss om hvilke motivasjonene du har for å bli medlem, om dine erfaringer med filosofi, om dine filosofiske interesser, og om hva du kunne tenke deg å bidra med (for eksempel, å arrangere debatter eller produsere illustrasjoner). Du trenger ikke å legge ved en CV i din søknad. Skulle vi vurdere ditt kandidatur, vil du bli innkalt til et intervju. På redaksjonsmøtet som etterfølger intervjuet, vil redaksjonen stemme om hvorvidt du skal bli medlem.

Merk: Vi kan ikke garantere at dine tekster eller illustrasjoner blir publisert i tidsskriftet selv om du blir medlem av redaksjonen. Tekster skrevet av redaksjonsmedlemmer blir vurdert på samme grunnlag som tekster forfattet av ikke-redaksjonsmedlemmer.

Kontaktinformasjon

E-post
Henvendelser som ikke omhandler bidrag skal sendes til redaksjon[at]filosofisksupplement.no

Postadresse
Filosofisk supplement
IFIKK Postboks 1020, Blindern (0315 Oslo)

Kontor
Rom 332, Georg Morgenstiernes hus (ingen faste besøkstider)