Fra fenomenologi til teater som er seg bevisst sitt samfunnsansvar