Forfatter: Sigurd Hverven

Anstrengt frihet

PDF tilgjengelig

Kritikk av Lars Fr. H. Svendsens Frihetens filosofi, opprinnelig publisert i «Erfaring» 2/2013. En bearbeidet versjon sto på trykk i avisa Klassekampen 2. juli 2013.

Lars Fr. H. Svendsens nylig utgitte bok, Frihetens filosofi, er et middels godt skihopp: Han får problemer allerede i ovarennet, og er nær ved å falle, kommer seg ut over hoppkanten, møter turbulens over kulen og mister høyde, men er heldig med oppdriften mot slutten av svevet og avslutter med et tilnærmet perfekt telemarknedslag. Resultatet er middels, til tross for den gode avslutningen.

Les mer

Baksnakkingens betenkeligheter

For en tid tilbake fortalte en venn av meg, her kaller jeg ham Hans, en selvopplevd historie.1, 2 I forbindelse med studiet sitt samarbeider han av og til med tre andre i en gruppe. En dag møttes denne gruppen for å diskutere et skoleprosjekt. De var blitt enige om å forberede hver sin del, som de utvekslet med hverandre og leste i forkant av møtet. Hans gjorde sin del av forarbeidet raskt og overfladisk. Da han mottok de øvrige gruppemedlemmenes bidrag, så han at de hadde gjort en grundigere jobb enn ham. På vei til møtet bestemmer han seg derfor for å anstrenge seg for å være velvillig og deltakende i den felles diskusjonen.

Les mer